Connect with us

ZE-DO KANTON

54.000 žena u ZDK imat će priliku za besplatnu mamografiju

Zenica je bila domaćin prve međunarodne konferencije o unapređenju mamografskog skrining programa u skladu sa evropskim smjernicama i procedurama postupanja kod karcinoma dojke na području Zeničko-dobojskog kantona.

Italijanski ambasador u Bosni i Hercegovini Marco Di Ruzza i premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić zajednički su, nakon završetka međunarodne konferencije o unapređenju mamografskog skrining programa u ZDK, poslali prvo pozivno pismo za mamografiju u sklopu skrining programa ZDK-a.

Tako će, u narednom periodu, pozivno pismo za mamografiju ženama starim između 50 i 69 godina, koje su ciljna grupa ovog projekta, postati i standard u ZDK-u.

“Drago mi je što mogu utvrditi da je ovaj projekt primjer dobre saradnje, ne samo ograničen na ovu regiju, ZDK i Piemonte u Italiji, nego primjer saradnje dvije države. Ponosan sam i počastvovan sam što sam ja imao priliku da inauguriram ovu inicijativu, te uvjeren da će se ovaj projekt moći preniejti i na druga područja u BiH”, naglasio je ambasador Marko Di Ruzza.

Marco di Ruzza, Italijanski ambasador u BIH

Tokom konferencije su predstavljeni institucionalni i administrativni osvrti, stavovi zdravstvenih stručnjaka i istaknuti važnost ranog otkrivanje raka dojke. Razmijenjena su iskustva o dosadašnjoj implementaciji projekta u Zeničko-dobojskom kantonu, te definirani pravci razvoja mamografskog skrining programa u Bosni i Hercegovini.

“Posebno bih istakao ulogu Instituta za zdravlje i sigurnost i čestitam direktoru i njegovom timu, jer posao koji oni rade i proširuju svakodnevno jedini je ovakve vrste u BiH”, izjavio je premijer ZDK , Mirnes Bašić.

Mirnes Bašić, premijer ZDK

Prvi ovakav projekt u BiH sufinansira italijanska Agencija za kooperaciju i razvoj (AICS), a realizuje se u partnerstvu sa RE.TE. – italijanskim Udruženjem tehničara za solidarnost i međunarodnu saradnju – RE.TE. (Associazione di tecnici per la solidarieta e cooperazione internazionale), Ministarstvom zdravstva i Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), Institutom za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) i Kantonalnom bolnicom Zenica (KBZ).

ntvic.ba

Continue Reading