Connect with us

KULTURA

Akademija nauka i umjetnosti BiH dobila nove članove

23.12.2022.
ANUBIH

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine je tokom 2022. godine pokrenula proceduru za izbor novih dopisnih članova i članova van radnog sastava (domaćih, inostranih članova i počasnog člana).

Kako su saopćili iz ove institucije, za nove dopisne članove izabrano je ukupno 12 profesora i naučnika iz brojnih sfera, a to su:

    Nerzuk Ćurak (Odjeljenje društvenih nauka)

    Rešid Hafizović (Odjeljenje humanističkih nauka)

    Husnija Kamberović (Odjeljenje humanističkih nauka)

    Asim Mujkić (Odjeljenje humanističkih nauka)

    Semir Vranić (Odjeljenje medicinskih nauka)

    Dalibor Ballian (Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka)

    Hamid Čustović (Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka)

    Emira Kahrović (Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka)

    Elvis Ahmetović (Odjeljenje tehničkih nauka)

    Branko Bačanović (Odjeljenje umjetnosti)

    Mile Stojić (Odjeljenje umjetnosti)

    Amir Vuk Zec (Odjeljenje umjetnosti)

Aklamacijom su izabrani članovi van radnog sastava, državljani BiH koji žive u inostranstvu (domaći članovi):

    Munib Karavdić (Odjeljenje društvenih nauka)

    Marko Palekčić (Odjeljenje društvenih nauka)

    Ekrem Čaušević (Odjeljenje humanističkih nauka)

    Ivo Pranjković (Odjeljenje humanističkih nauka)

    Kenan Arnautović (Odjeljenje medicinskih nauka)

    Alemka Markotić (Odjeljenje medicinskih nauka)

    Dragan Damjanović (Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka)

    Mirna Džamonja (Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka)

    Sonja Šiljak – Yakovlev (Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka)

    Ahmed Kovačević (Odjeljenje tehničkih nauka)

Na istoj Skupštini aklamacijom su izabrani sljedeći inostrani članovi van radnog sastava:

    Ivan Koprić, Hrvatska (Odjeljenje društvenih nauka)

    Dražen Prelec (Odjeljenje društvenih nauka)

    Svend Hansen (Odjeljenje humanističkih nauka)

    Žarko Paić (Odjeljenje humanističkih nauka)

    Wilhelm Becker (Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka

    Namik Hrle (Odjeljenje tehničkih nauka)

    Gazanfer Bajram (Odjeljenje umjetnosti)

    Boris A. Novak (Odjeljenje umjetnosti)

    Ingo Schulze (Odjeljenje umjetnosti)

Za počasnog člana izabran je:

    Edmond Offermann

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obavijestila je javnost da će se promocija novoizabranih članova održati 2023. godine u okviru svečana sjednice Skupštine ANUBiH.

Na promociji će biti upriličena dodjela diploma novoizabranim članovima ANUBiH.

Continue Reading