Connect with us

KULTURA

Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti (BANU) na Izbornoj skupštini izvršila izbor novih članova

23.12.2022.
BANU

Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti na Izbornoj skupštini 21. decembra 2022. godine izvršila je izbor novih članova.

Izabrano je novih osam članova (5 redovnih i  3 dopisna). Trenutno BANU ima 26 članova.

Akademik Mehmed Akšamija je u prigodnom obraćanju istakao da je za primljene članove i cijelu BANU ovaj čin logičan nastavak decenijskog napora uloženog, kako u unapređenje nauke, tako i u poticanje razvoja umjetnosti radi povećanja opće dobrobiti.

– Kao što svaka nacija u zapadnoj kulturi i civilizaciji ima pravo i na svoje najviše naučne i kulturne ustanove, pa i na nacionalne Akademije, to su se stekli uvjeti da i Bošnjaci imaju svoju Akademiju nauka i umjetnosti i da je nazovu svojim nacionalnim imenom… Smatram da je već decenijsko postojanje i rad BANU-a kruna skoro dvjestogodišnje borbe Bošnjaka za svoj identitet kao historijskog naroda Bosne i Hercegovine koji ima pravo na državu kao i njegovi susjedi, i za očuvanje svoje kulture, tradicije i običaja po čemu se razlikuju od svojih susjeda. U osnivanju i djelovanju BANU vidim mogući završetak nacionalnog preporoda Bošnjaka i kraj borbe za svoj politički, kulturni i duhovni identitet, integritet i suverenitet – kazao je Akšamija.

Posebno je istakao kako kriteriji za izbor novih članova, ustvari odražava misiju BANU-a.

– Na prvom mjestu je naučna, odnosno umjetnička izvrsnost kandidata unutar njihove oblasti pregalaštva, odnosno afirmacije u domaćoj, ali i međunarodnoj naučnoj/umjetničkoj opće etabliranoj sceni. To je mjerilo bilo i ostalo nužan, ali je samo jedan od uvjeta za opredjeljenje o pojedinim kandidatima. Dodatno, neophodan je supstancijalan doprinos društvu, kako među Bošnjacima tako i ostalim narodima u Bosni i Hercegovini, te besprijekoran lični i profesionalni etički habitus – ocijenio je predsjednik BANU-a akademik Mehmed Akšamija.

U redovno članstvo primljeni su:

 – Prof. dr. Ibrahim KAJAN

– Prof. dr. Adamir JERKOVIĆ

– Prof. dr. Ahmet HADROVIĆ

– Književnik Sead MAHMUTEFENDIĆ i

– Skulptor Zlatko GLAMOČAK.

  U status dopisnih članova primljeni su:

– Prof. dr. Safet SARIĆ

– Prof. dr. Husein MURATOVIĆ i

– Prof. dr. Nedim ČAUŠEVIĆ.

Glasanje je obavljeno formom tajnog glasanja većine članova Skupština BANU. Termin inauguracije biti će naknadno objavljen, saopćeno je iz BANU.

    Continue Reading