Connect with us

KAKANJ

Federalni zavod za statistiku obavještava stanovištvo općine Kakanj o provođenju kontrinuirane ankete o radnoj snazi u 2022. godini koja će se provoditi u toku cijele godine

Anketiranje domaćinstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku. Anketa o radnoj snazi provodi se u uzorkom izabranim domaćinstvima na području općine Kakanj.

Molimo građane za podršku i razumijevanje u provođenju ove aktivnosti.

Prikupljeni podaci iz Ankete su povjerijivi i isti će se, u skladu sa odredbama Zakona o statistici Federacije BiH (“Službene novine FBiH”, br. 63/03 i 9/09), koristiti isključivo u statističke svrhe.

Općina Kakanj

Continue Reading