Connect with us

BIZNIS

Gdje su najveće plate u EU?

Prosječna godišnja prilagođena zarada sa punim radnim vremenom za zaposlene u EU prošle godine bila je 33.500 eura, objavio je Eurostat.

Među državama članicama EU, najveća prosječna godišnja prilagođena plata sa punim radnim vremenom u 2021. zabilježena je u Luksemburgu 72.200 eura, slijede Danska (63.300 eura) i Irska (50.300 eura).

Najmanje plate imaju u Bugarskoj (10.300 eura), Mađarskoj (12.600 eura) i Rumuniji (13.000 eura).

Ovaj podatak obavezan je zbog Direktive o “plavoj karti” koja propisuje upotrebu upravo ovog indikatora za određivanje prosječne bruto godišnje plate za svaku državu članicu EU, a cilj joj je da privuče visokokvalifikovane radnike u EU pod fleksibilnijim uslovima.

Plava karta je neka vrsta boravišne i radne dozvole namijenjena visokokvalifikovanim građanima van EU, a koji žele da žive i rade u EU.

Prema ovim podacima, većina zemalja je ispod EU prosjeka, među zemljama u oktruženju najveće prosječne godišnje plate imaju u Sloveniji 28.760 eura, dok je u Hrvatskoj prosjek 16.170 eura.

BIZNISINFO

Continue Reading