Connect with us

KAKANJ

Za kakanjske srednjoškolce održano interaktivno historijsko predavanje u povodu godišnjice formiranja 309. bbr.

U okviru zajedničkog projekta Muzeja Kaknja i Saveza udruženja boračkih organizacija općine Kakanj, a u povodu 29. godišnjice formiranja 309. bbr. održano je niz interkativnih časova sa učenicima kakanjskih srednjih škola. Ratni komandant Džemal Hadžić zajedno s svojim suborcima, pored historijskih činjenica vezanih za agresiju na BiH (1992-1995), predočili su brojna dešavanje koja nisu našla mjesto u literaturi ali igraju značajnu ulogu u životima boraca.

“Ovo je sada malo ozbiljniji projekat. I ranije smo držali časove historije na temu “Kakanj u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995.godine.” Međutim, ovoga puta smo učenicima srednjih škola dali smo mogućnost da postavljaju pitanja i ona su bila vrlo ozbiljna. Dali smo im odgovore koji će njih sigurno usmjeriti u daljem životu i na osnovu kojih će zauzimati svoje stavove”, istakao je Džemal Hadžić, ratni komandant 309.brdske brigade.

Džemal Hadžić, ratni komandant

Muzej Kakanja u svom radu i djelovanju između ostalog posebnu pažnju posvećuje ratnim postavkama kako bi se predmeti koji su se koristili u ratu, oružje sa kojim se ratovalo, dokumenti i sve drugo vezano za rat u BiH sačuvalo od zaborava. Uz postvaku i živu riječ direktnih sudionika proteklog rata mladi ljudi poput ovih mogu pronaći odgovore na mnoga pitanja vezana za rat i stvoriti jasniju sliku o onome što se događalo u periodu od 1992-1995.godine.

” Današnje informacije su nam bile jako korisne pogotovo zato što u školskom sistemu nema toliko prostora za ovakve teme, a trebalo bi da ima”, kazao je Medmed Đokić, maturnat Gimnazije ” Muhsin Rizvić” Kakanj.

Mehmed Đokić

Leon Češljić, također maturant Gimnazije je naglasio: “Mislim da je jedno ovakvo živo iskustvo veoma korisno za našu generaciju koje ima potreb za više informacija o ratu koji se desio u BiH.”

Leon Češljić

Sastavni i značajan dio ovih predavanja imali su eksponati koji su uz pomoć kakanjskih boraca i MA historije, Amre Veispahić, nadopunili stalnu ratnu postavku “Kakanj u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995. godine“, a govore o značajnim vremenima za BIH.

ntvic.ba

Continue Reading