Connect with us

KAKANJ

Isporuka ogrijevnog drveta putem Šumarije Kakanj teče planiranom dinamikom

Vrijeme je intenzivne potražnje ogrijevnih sortimenata. U prigradskim naseljima bez priključka na sistem centralnog grijanja te u ruralnim područjima, domaćinstva za ogrijev najčešće koriste drva i ugalj.

Drvo je i ove sezone najjeftiniji energent i u Šumariji Kakanj, kako ističu, imaju veliku potražnju za ogrijevnim drvetom za široku potrošnju.

Uplate za kupovinu ogrijevnog drveta moguće su tokom cijele godine, a prioritet imaju fizička lica te kakanjske firme koje vrše isporuku drveta građanima. Šuramija vrši redovne kontrole količina isporučenog drveta na mjesečnom nivou kako bi sve teklo planiranom dinamikom. Kao i prethodnih godina, prodaja ogrijevnog drveta za široku potrošnju realizuje se i putem doznaka.” – istakao je Emir Ibrahimspahić, upravnik Šumarije Kakanj.

Sezonska sjeća ogrijevnog drveta zasniva se na smjernicama šumsko – privredne osnove te su praćenjem sjekoreda ove godine za iskorištavanje planirani odjeli četinarske šume. Predviđena je sjeća  4 do 5 hiljada metara kubnih ogijevnog drveta. Inače, cijene ogrijevnog drveta kojeg isporučuje kakanjska šumarija ostale su na prošlogodišnjem nivou.

Continue Reading