Connect with us

ZE-DO KANTON

Javna rasprava: U lektirnom programu neophodno govoriti više o srednjovjekovnoj Bosni

U Zeničko-dobojskom kantonu je aktuelna Javna rasprava o nacrtima predmetnih kurikuluma u okviru projekta “Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu”. Projekat je pokrenulo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, uz podršku Misije OSCE-a u BiH. Radi se o prvom većem zahvatu u nastavne planove i programe osnovnih i srednjih škola nakon 1995. godine. Kao prilog javnoj raspravi, u Zenici je održan panel kojem su prisustvovali direktori javnih biblioteka, te nastavnici i profesori u školama. Razgovaralo se o lektirnom programu.

“Nastavni planovi i programi su se u ovom periodu samo parcijalno mijenjali, te je, kako je istakao Senad Čišija, direktor Gradske biblioteke Kakanj, od izuzetne važnosti da se revidira spisak lektirnog programa za škole. U okviru lektirnog programa bi se, ističe, moralo više govoriti o srednjovjekovnoj Bosni, kako bismo sačuvali svoj identitet”, pišu Nezavisne nove “Naša riječ” Zenica u izdanju od 28. septembra.

Continue Reading