Connect with us

KAKANJ

KAKANJSKA ZIMSKA ČAROLIJA: NOVOGODIŠNJI PAKETIĆI ZA DJECU

U okviru manifestacije “Kakanjska zimska čarolija” koja  će biti upriličena u Kaknju 29, 30 i 31.decembra a na osnovu odluke načelnika Općine Kakanj Mirnesa Bajtarevića bit će izvršena kupovina i dodjela paketića za djecu s dijabetesom a paketići će biti prilagođeni njihovim prehrambenim potrebama, zatim za polaznike Centra za djecu i odrasle s posebnim potrebama Dobrinje, za polaznike Centra za rani rast i razvoj, za polaznike Caritasovog programa za predškolski odgoj, te za korisnike subvencija od 50 % i 100 % za boravak u predškolskim ustanovama. Ovu humanu aktivnost je podržala i kakanjska firma “Lilo Cosmetics”.

ntvic.ba

Continue Reading