Connect with us

ZE-DO KANTON

KO SDP BiH ZDK uputio je u proceduru inicijativu kojom bi se omogućila jednaka prava za sve porodilje bez obzira na radno – pravni odnos

Klub zastupnika SDPBiH u Skupštini ZDK uputio je u proceduru inicijativu kojom bi se omogućila jednaka prava za sve porodilje bez obzira na radno – pravni odnos , te da porodiljska naknada ne može biti niža od prosječne plate u Federaciji BiH za prethodnu godinu.

Predloženo je da se po hitnom postupku pripreme i upute u skupštinsku proceduru izmjene i dopune dijela Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom, odnosno članove navedenog Zakona koji se odnose na naknade umjesto plaće ženi – majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje sa posla, radi trudnoće, porođaja i njege djeteta.

Novim bi se zakonskim rješenjima izjednačila prava na porodiljske naknade, iznosi porodiljskih naknada  zaposlenih i nezaposlenih porodilja koje imaju prebivalište u Zeničko-dobojskom kantonu, zatim da se u izmjenama i dopunama navedenog Zakona utvrdi da nova visina mjesečne naknade za porodilje u Zeničko-dobojskom kantonu, bez obzira na radno – pravni status, ne može biti niža od prosječne plaće u Federaciji BiH za prethodnu godinu.

Iznosi porodiljskih naknada u BiH nisu ujednačeni, zavise od mjesta prebivališta, nivoa vlasti i radnog statusu porodilja jer BiH nema državni zakon koji regulira ovu oblast.

Skupština Kantona Sarajevo i Skupština Tuzlanskog kantona su usvojili gore navedene izmjene i dopune Zakona, što je otvorilo diskusiju u javnosti o diskriminaciji i nejednakosti među porodiljama u BiH. 

Smatramo da su postojeća zakonska rješenja o pravima i naknadama porodilja u Zeničko-dobojskom kantonu diskriminirajuća u odnosu na druge kantone u FBiH. 

Novim zakonskim rješenjima bi se ta diskriminacija ukinula, a dugoročno bi ostvarili pozitivan uticaj na prIrodni priraštaj stanovnika u Zeničko – dobojskom kantonu.

Želimo vjerovati da će predložena inicijativa Kluba SDP BiH biti podržane od svih zastupnika u Skupštini Zeničko – dobojskog kantona, rješavanje problema diskriminacije porodilja u ZDK je pitanje opstanka našeg društva i generalno države BiH, gdje se ne smijemo dijeliti na poziciju i opoziciju.

 KO SDP BiH ZDK

Continue Reading