Connect with us

KAKANJ

Ljetna učionica u područnoj školi “Mula Mustafa Bašeskija” Tršće

U cilju poticanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kod učenika i kontinuiranog stručnog usavršavanja nastavnika u školama na području ZDK,između Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu i sport i Međunarodnog udruženja “Interaktivne otvorene škole “( MIOS) Tuzla, potpisan je Memorandum o partnerskoj saradnji na polju unapređenja kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa na području našeg kantona. Jedna od 11 škola koje su predviđene za učešće je i OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” iz Kaknja.

Prvi koraci na implementaciji Servisnog učenja su započeli u aprilu 2021.godine kada je formiran radni tim. Metodologija servisnog učenja je provedena u dvije faze. Prva faza je podrazumijevala učešće u setu edukacija o temi”Servisno učenje” u periodu april-avgust.Nakon edukacije naša škola je aplicirala za nastavnu praksu Servisnog-učenja pod nazivom”Ljetna učionica u PŠ Tršće”. Za koordinatore tima i nositelje projekta su imenovane Alma Perendija i Irma Fejzić, koje su školu predstavljale na XI Međunarodnoj konferenciji”Servisno-učenje, model iskustvenog učenja djece u obrazovanju BiH i svijetu. Realizacija projektnih aktivnosti je započeta u septembru. Uz ogromnu podršku direktorice škole, zajedničkim aktivnostima učenika, roditelja, nastavnika uključenih u projekat, te predstavnika lokalne zajednice kao i uspješno ostvarene saradnje sa MZ i Udruženjem žena “Trst” , planirane aktivnosti su privedene kraju početkom decembra. Završna svečanost otvorenja “Ljetne učionice” je uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima održana 7.12.2021. godine.

Dolaskom proljeća učenici PŠ Tršće će zahvaljujući saradnji sa Međunarodnim udruženjem MIOS Tuzla i svesrdnoj podršci direktorice škole, Fikrete Ljevo imati mogućnost da svoja znanja i kompetencije Servisnog učenja primjene na otvorenom u “Ljetnoj učionici”.

Općina Kakanj

Continue Reading