Connect with us

KULTURA

Medicinski fakultet u Foči nastoji privući studente iz cijelog svijeta

Medicinski fakultet u Foči pored standardnog studija od prošle godine nudi i studijski program medicine na engleskom jeziku koji sve više privlači pažnju studenata iz mnogih država, uključujući Bosnu i Hercegovinu, zemlje regiona, Italiju, Indiju, Pakistan, Bangladeš i Nepal. Nastava na studijskom programu na engleskom jeziku počinje 1. novembra, a prije toga zainteresovani studenti će 20. septembra polagati prijemni ispit putem interneta iz oblasti biologije i hemije.

FOTO AA: prof. dr. Dejan Bokonjić

“Ideja je da od ove sredine, odnosno Medicinskog fakulteta u Foči, napravimo internacionalnu sredinu gdje će studirati ljudi iz cijelog svijeta na engleskom jeziku”. “Prošle godine smo upisali manji broj studenata zbog koronavirusa jer su samo došli studenti iz regiona, a za ostale studente koji su studirali online u jednom trenutku smo morali zaustaviti nastavu zbog situacije i nemogućnosti njihovog dolaska ovdje. Ove godine nadam se da će situacija biti drugačija s obzirom na vakcine i testove. Nadam se da će nam ove godine doći dobar broj studenata. Interesovanje je dosta veliko”, istakao je prof. dr. Dejan Bokonjić – dekan Medicinskog fakulteta u Foči.

Diploma Medicinskog fakulteta u Foči je akreditovana i priznata svugdje u svijetu, a dokaz tome su i brojni ljekari i uspješni medicinski stručnjaci koji su diplomirali u ovom bh. gradu i koji danas rade širom svijeta, od Njemačke, Amerike do Katara.

“Ono što studentima nudimo je, prije svega, dobra diploma koja je svugdje priznata, osim de facto u Americi i Kanadi, gdje se radi nostrifikacija. Ali to je praksa za sve Medicinske fakultete, a na ostalim prostorima ta diploma je priznata, uz naravno probni rad, što se podrazumijeva za ljekare opšte medicine. Druga stvar je posvećen rad asistenata i nastavnika i rad u malim grupama. Stvarno smo skupili odličnu grupu profesora koji se sastoje od ljudi koji su ovdje i ljudi sa strane koji su decenijama iskusni u držanju nastave na engleskom jeziku”, kazao je dekan Bokonjić.

Kristina Ćosović, studentica druge godine Medicinskog fakulteta u Foči, smatra da fakultet nudi velike mogućnosti što se tiče teorijske i praktične nastave.

FOTO AA: Kristina Ćosović

“Zato bih ovaj fakultet preporučila svima koji su zainteresovani za medicinu. Imamo dosta studijskih programa i smjerova”. Dosta studenata odlazi na razmjene i na razne seminare. Također, naučni radovi su ovdje dosta zastupljeni, tako da bih preporučila svima koji imaju neke veće ambicije da dođu ovdje i da ostvare svoje ciljeve”, rekla je Ćosović, napominjući da su strani studenti također vrlo zadovoljni uslovima.

Docentica Nikolina Elez – Burnjaković istakla je da u okviru Centra za biomedicinske nauke na Medicinskom fakultetu raspolažu s tri laboratorije: laboratorijom za kliničku farmakologiju, za molekularnu genetiku i laboratorijom za biologiju ćelije i imunologiju.

FOTO AA: Nikolina Elez – Burnjaković

“U sve tri laboratorije se realizuju nacionalni projekti kao i međunarodni projekti. Sve tri laboratorije služe za treći ciklus, odnosno za realizaciju doktorskih disertacija na našem univerzitetu. Već do sada imamo veoma dobrih naučnih publikacija koje su objavljene u referentnim časopisima”, kazala je Elez – Burnjaković.

Medicinski fakultet u Foči djeluje u okviru Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a počeo je sa radom 15. oktobra 1993. godine kada su primljeni prvi studenti i prva školska godina 1993/94. počela je s 60 upisanih studenata. Od 1993. godine Medicinski fakultet je završilo oko 1.000 studenata.

Anadolu Agency (AA)

Continue Reading