Connect with us

ZE-DO KANTON

Ministarstvo za boračka pitanja ZDK počelo zaprimati zahtjeve za 2022. godinu

Ministarstvo Zeničko-dobojskog kantona obavještava javnost da su se nakon usvajanja Budžeta za 2022. godinu i Programu utroška sredstava stekli uslovi za zaprimanje zahtjeva po navedenim transferima:

1. Naknada troškova za liječenje i nabavku lijekova

2. Sufinansiranje izgradnje ili sanacije spomen obilježja

3. Naknada troškova dženaze/sahrane pripadnika branilačke populacije

4. Sufinansiranje nabavke ortopedskih i drugih pomagala

5. Sufinansiranje troškova priključaka na infrastrukturalne mreže (voda, električna energija, plin i kanalizacija)

6. Jednokratna novčana pomoć dobitnicima ratnih priznanja za vrijeme nezaposlenosti

7. Sufinansiranje sudjelovanja u natjecanju invalidskog sporta

8. Naknada troškova podizanja nišana/nadgrobnih spomenika pripadnicima branilačke populacije

9. Sufinansiranje obilježavanja značajnih datuma iz odbrambeno – oslobodilačkog rata.

10. Egzistencijalna naknada za demobilizirane branioce mlađe od 57 godina koji su na evidenciji nezaposlenih osobaZahtjevi se podnose u nadležnoj službi u općinama i gradovima gdje možete dobiti i informacije o uredbama koje regulišu ovu oblast.

Isto se može vidjeti i na web stranici: www.zdk.ba. Za transfere koji nisu pomenuti, javne pozive je moguće očekivati u narednom periodu o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

Izvor: FB Općine Kakanj