Connect with us

KAKANJ

Misija OSCE-a u Kaknju organizovala prezentaciju praksi upravljanja imovinom

U organizaciji OSCE-a i uz podršku Općine Kakanj u Kaknju je održan sastanak pod nazivom “Razmjena iskustava i prezentacija postojećih praksi upravljanja imovinom”. Sastanku su prisustvovali predstavnici općina i gradova ZDK i SBK s ciljem upoznavanja sa specifičnostima upravljanja imovinom i inovacijama u uspostavljanju imovinskih registara.

Misija OSCE-a u BiH kontinuirano prati rad jedinica lokalne samouprave širom BiH, a kroz ostvarenu saradnju identifikovane su teme koje su od značaja i interesa za jedinice lokalne samouprave. Među njima je i oblast upravljanja imovinom, sa posebnim akcentom na trenutno stanje, potrebe i perspektive.

Među općinama koje su do sada ostvarile značajan napredak u sistemskom upravljanju nepokretnom imovinom su općine Kakanj i Kiseljak, te je sastanak imao za cilj razmjenu dobrih praksi u procesu upravljanja imovinom.

Misija OSCE-a u BiH na osnovu provedenog monitoringa sačinila je nacrt izvještaja o praksama upravljanja imovinom na lokalnom nivou, te dala određene preporuke iz ove oblasti.

ntvic

Continue Reading