Connect with us

KAKANJ

MIZ Kakanj: Organizovan seminar o zdravlju porodice

12.01.2023.
ntvic.ba (A.K.)

Savjetovalište za brak i porodicu MIZ Kakanj u saradnji sa Rijasetom IZ u BIH, Međureligijskim vijećem u BIH i World Visionom, a pod pokroviteljstvom UNICEF-a organizovao je seminar o zdravlju porodice pod nazivom „Zdravo porodico“. Cilj projekta je ojačati svijest o ulozi porodice i žene u odgovorima kako na pojave vezane za COVID, zdravstvene i socijalne prirode koje su u relaciji sa potrebama za vakcinacijom članova porodice i načina suzbijanja eventualnog širenja sličnih epidemija u budućnosti, tako i sa post-COVID fazom. Na seminaru su učestvovali članovi stručnog tima savjetovališta, imami MIZ Kakanj, koordinatorice Odjela za brak i porodicu i predstavnice lokalnih institucija i udruženja.

Međureligijsko vijeće u BiH je prihvatilo realizaciju projekta „Osiguravanje odgovora na Covid -19 crkava i vjerskih institucija u BIH“ smatrajući da je porodica osnovna ćelija društva. Na seminaru „ Zdravo porodico“, koji je dio pomenutog projekta, istaknuto je kako su vjerske institucije spremne da budu dio ovakvih projekata, budući da je očuvanje zdravlja porodice izuzetno značajno.

– Smatramo da je uloga žene veoma bitna. Žena je u jednom posebnom položaju, pogotovo imajući u vidu njenu ulogu u porodici kao roditelja, majke a  naravno ne možemo zanemariti ni ulogu muškaraca, oca i supruga. Međutim, mislimo da je pravo vrijeme da preispitamo ulogu žene, kako su se one snašle, kakvo je njihovo viđenje, kakvi su bili izazovi i na šta treba obratiti pažnju, za neke eventualne pandemije u budućnosti – istakla je Melika Arifhodžić, kordinatorica projekta.

Islamska zajednica u BIH je dala kvalitetan odgovor na izazove pandemije COVID-19 izradom protokola o ponašanju u vrijeme širenja pandemije, a na osnovu smjernica Svjetske zdravstvene organizacije, te dva glavna imperativa u vjeri ‘čuvati sebe i svoju porodicu’. Obaveza savkog vjernika je da čuva svoje, zdravlje svoje porodice ali i da ne narušava zdravlje drugih ljudi.

– Cilj predavanja je, sa teološkog aspekta o zdravlju porodice, podsjetiti ponovo i iznova na obavezu vjernika da vode računa prije svega o svome vlastitom zdravlju, a onda i o zdravlju ostalih članova porodice. Ovdje smo stavili fokus na ženu, što je u jednom posebnom i specifičnom kontekstu obavezuje na odgovornost za zdravlje kompletne porodice – naglasila je voditeljica Odjela za brak i porodicu Rijaseta IZ u BIH, dr. Safija Malkić.

Virusi su i dalje prisutni, a nagovještaji za pojavu novog soja sve su izvjesniji. Imunizacija stanovništva predstavlja ključnu zdravstvenu uslugu koja štiti osjetljive osobe od bolesti koje se mogu spriječiti vakcinacijom. Pravovremenim provođenjem imunizacije štite se pojedinci i zajednice i smanjuje mogućnost izbijanja epidemije bolesti koje se mogu spriječiti vakcinacijom.

– Jako je bitno, u ovo vrijeme poslije završetka pandemije, ali i nastvaka Covid infekcija i novih sojeva, da svi pacijenti budu upoznati sa vakcinom, sa onim što ona u suštini nudi, jer ja mislim da u ovom strahu od Covida nismo uspjeli da damo dovoljno informacija svima. Ovdje mislim na kotraidikacije, nuspojave, sve što vakcina u suštini jeste. Vakcina je mnogo više od onoga što većina ljudi misli -istakla je tokom svog obraćanja, doktorica medicine, Adna Hodžić.

Pandemija Covid-19 je uticala na sve aspekte društvenog života, a velike posljedice je ostavila na mentalno zdravlje ljudi. Izmijenjen način života doveo je do narušenog mentalnog zdravlja. Vodeći se predhodnim iskustvom veoma je važno djelovati u osnaživanju sveukupnih mjera za zdravlje kroz projekte edukacije i osnaživanje svakog pojedinca. Poseban akcenat u izlaganju svih prisutnih bio je na ženi i njenoj ulozi očuvanja mentalnog zdravlja.

– Ono što je najvažnije je da svi radimo na tome da osvijestimo, da su i ta negativna stanja u koja smo zapali sasvim normalna i da niko nije toliko jak da kroz sve to može da prođe bez nekih posljedica. Savim je normalno da smo se plašili i da se plašimo, da se osjećamo loše. Bitno je da priznamo i sebi i drugima da je to takvo stanje koje zahtijeva određeni tretman – naglasila je prof. psihologije i pedagogije, Vildana Neimarlija.

Seminar o zdravlju porodice je projekat koji će se realizovati na području većine medžlisa, a Kakanj je bio domaćin prvog seminara s ciljem otvaranja prema društvenoj zajednici i organizacijama koje žele da sarađuju sa Rijasetom IZ u BiH.

Continue Reading