Connect with us

KULTURA

Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici promovisana knjiga „ Učimo i igramo se“

Knjiga „ Učimo i igramo se“ kreirana je u okviru dvogodšnjeg projekta  Caritasa Švicarske „ Predškolsko obrazovanje za svu djecu PEACH“ kojeg finasiraju Vlada Švicarske i Lihtenštajna kao i privatni donatori. Cilj projekta je da djeca iz ranjivih porodica razviju pozitivan stav prema učenju, kroz igru, te da budu pripremljeni za dalje školovanje.

„Napominjem da je ovo izuzetno velik i značajan projekat za razvoj onoga što se nažalost u BIH nekako sporo razvija u odnosu na zemlje u regionu ali i EU. Ovo je zasigurno jedan od  projekata koji će u tom kontekstu pomoći, i dati veliki doprinos za ubrzanje razvoja procesa socijalne inkluzije u vrtićima i općenito u obrazovnom sistemu“, naglasio je Muharem Adilović, dekan IPF-a.

Projekat  je okupio multidisiplinarni  tim odnosno eminentine stručnjake iz ove oblasti. „Učimo i igramo“ se nije klasičan primjer knjige ili priručnika namijenjen predškolskom odgoju i obrazovanju nego je to knjiga koja obiluje praktčnim primjerima sa kojima se odgajatelji susreću u svakodnevnom radu sa djecom.

Knjiga se sastoji iz četiri dijela a to su učenje kroz igru, socijalna inkluzija djece, muzika i matematika kroz igru.  Na svakom djelu knjige radio je poseban tim, sačinjen od univezitetskih profesora i praktičara iz predškolskih ustanova.

NTV IC.BA

Continue Reading