Connect with us

KAKANJ

Obilježen 17. novembar Međunarodni dan srednjoškolaca

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) je nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija čiji je osnovni cilj poboljšanje statusa srednjoškolaca u zemlji i okuplja sve mlade koji pohađaju srednju školu na prostoru BiH. Kroz realizaciju projekta postavljanji su  panoi sa problemima srednjoškolaca u dvije kakanjske srednje škole, te su postavljene kutije u koje su srednjoškolci ubacivali papiriće na kojim su bili istaknuti problemi sa kojima se trenutno susreću u obrazovnom sistemu.

“Cilj je da podignemo svijest sa problemima koje srednjoškolci imaju, to jeste da pokažemo ostatku grada sa kakvim se mi problemima nosimo te pokušamo riješiti neke probleme. Također ovdje imamo kutiju u koju srednjoškolci mogu staviti neke ideje za rješavanje tih problema koje imaju“, istakla je Ajša Goralija.

Ajša Goralija, učenica gimnazije “Muhsin Rizvić” Kakanj

Ove godine predstavnici Asocijacije srednoškolaca u BiH glavni fokus žele staviti na skretanje pozornosti lokalnih zajednica na probleme sa kojim se srednjoškolci susreću.

“Mi se trenutno susrećemo sa agregacijom u obrazovanju, sa lošim školskim prijevozom , zanemarivaje neformalnog obrazovanja, na učestvovanje u procesu donošenja odluka , nedostatak strategije za mlade i manjak sadržaja za mlade, te star obrazovni sistem. Također ovdje imamo još neke tri tačkice koje dopunjavaju neke od ovih problema sa kojima se mi susrećemo , ali nisu toliko izraženi i mi evo danas pokušavamo da podstaknemo mlade da se aktiviraju ,da riješimo neke od ovih problema”, istakla je Sajra Marušić.

Sajra Marušić, zamjenica koordinatorice lokalnog tima Kakanj

Aktivnost je provedena i mirnom šetnjom učenika iz ove dvije škole te prigodnim programom na Trgu ispred pošte gdje su predstavili goruće probleme sa kojima se susreću. Srednjoškolci su još jednom dokazali svoju želju i borbu za stvaranjem boljeg i perspektivnijeg okruženja u kojem mogu razvijati svoje intelektualne vještine.

Continue Reading