Connect with us

BIH

Od ukupnog broja osoba koje traže posao u BiH 57 posto su žene

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa krajem jula 2021. godine na evidencijama su prijavljene 395.383 nezaposlene osobe, što u odnosu na 30. 6. 2021. godine predstavlja povećanje za 1.602 osobe ili 0,41 posto.

Od ukupnog broja osoba koja traže zaposlenje, njih 227.778 ili 57,61 posto su žene.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 31,44 posto, zatim radnici sa SSS 28,82, te NKV radnici 26,69 posto.

Najveći broj evidentiranih nezaposlenih žena je sa SSS 31,89 posto, NKV radnica je 27,21, a slijede KV radnice sa udjelom od 25,70 posto u ukupnom broju nezaposlenih žena.

izvor klix.ba

Continue Reading