Connect with us

KAKANJ

Odgovor KUZIP o izvršenim inspekcijskim pregledima i poduzetim mjerama u vezi sa pomorom ribe u rijeci Bukovici na području općine Kakanj.

28.12.2022.
ntvic.ba

NTV IC Kakanj 09.12.2022. godine od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove tražila je informacije o izvršenim inspekcijskim pregledima i poduzetim mjerama u vezi sa pomorom ribe u rijeci Bukovica od 04.12.2022. godine.

Odgovor KUZIP prenosimo u cijelosti:

Dana 05.12.2022. godine izvršen je zajednički inspekcijski nadzor sa federalnom vodnom inspekcijom i općinskom vodnom inspekcijom vodotoka rijeke Bukovice na dionici oko ispusta otpadnih voda iz Objekta (postrojenja) za prečišćavanje vode za piće te i inspekcijski nadzor rada Postrojenja.

Izvještaji o ispitivanju uzoraka ribe ukazuju da uginuće nije nastupilo zbog “prisustva bolesti riba virusne, bekterijske, gljivične i parazitske etiologije”, Izvještaji o ispitivanju uzoraka vode iz rijeke Bukovice ne ukazuju na neuobičajene promjene i ostupanja od prirodnog režima rijeke Bukovice, a Izvještaji o ispitivanju uzoraka vode za piće zadovoljavaju kriterije u skladu sa referentnim vrijednostima preuzetim iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br.40/10, 30/12 i 62/17).

Inspekcijskim nadzorom rada Postrojenja za prečiščavanje voda za piće “Bukovica” kojom upravlja JP “Vodokom” d.o.o. Kakanj, koje posjeduje validne vodne dozvole za zahvatanje vode i za ispuštanje otpadnih voda iz Postrojenja u površinske vode (r.Bukovicu) izdate od nadležne Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo, te uvidom u dnevnike rada upisane su standardne aktivnosti posade te nisu upisani vanredni događaji niti havarijalna stanja u radu postrojenja za prečišćavanje vode, što su usmeno izjavili i operateri postrojenja.

Prema utvrđenom stanju lokacije pronađene najuzvodnije uginule ribe, rada Postrojenja u spornom periodu nastanka akcidenta, raspoloživim izvještajima o ispitivanim uzorcmia “vode Bukovce” i “uginule ribe” iako je sužen broj potencijalnih uzočnika akcidenta, koji se desio na r.Bukovici i r.Trstionici dana 03./04.12.2022.godine, ipak se prema dosadašnjim prikupljenim materijalnim dokazima i saznanjima ne može nedvojbeno identificirati uzročnik akcidenta. 

Continue Reading