Connect with us

KAKANJ

Održana umjetnička kolonija pod nazivom “Između tradicije i modernizma”

Umjetnička kolonija pod nazivom “Između tradicije i modernizma” u organizaciji Internacionalnog  literarnog kluba “La Bohemina” održana je proteklog vikenda na lokaciji Malak farme u Kaknju. Izložbu su pripremili mladi ljudi, članovi kluba “La Bohemina”  kojeg vodi Kakanjka Emina Kamber Čabaravdić.

Izložba  pod nazivom “Između tradicije i modernizma” postavlja pitanje koje je veoma aktuelno u vremenu u kojem živimo, a to je: “Kako sačuvati tradicionalne vrijednosti, a da se pri tome ne zanemare moderni društveni tokovi?” U tom smislu zadatak mladih ljudi, koji su uzeli učešće na izložbi, bio je da tradiciju drevne Bosne i Hercegovine sačuvaju kroz likovnu i literarnu umjetnost, a da pri tome idu u korak s vremenom.

Emina Kamber Čabaravdić

“Mladi svijet treba da razmišlja o tome da li ćemo zadržati tradiciju ili ćemo se prepustiti ovoj masovnoj proizvodnji koja uništava čovjekov um i njegovu pamet. Ljudi se u današnjem vremenu  otuđuju jedni od drugih i postaju samo broj. Tako da potenciram da se učenici  pridržavaju identiteta i svoje tradicije koja je naš temelj”, kazala je Emina Kamber Čabaravdić.

Članovi kluba “La Bohemina” pripremali su likovne i literarne radove za ovu izložbu u galeriji u Kaknju sa tematskim akcentom na tradicionalne zanate u Bosni i Hercegovini.

Hana Neimarlija

“Ovdje imamo priče poezije koje su u sastavu knjiga koje se nalaze u sklopu izložbe. Te priče smo pisali prije dvije godine zajedno sa učenicima iz Sarajeva i Njemačke”, naglasila je Hana Neimarlija.

Izložba

Priče poezije koje su recitovane na izložbi će pregledati članovi žirija u Hamburgu u kojem se nalazi matično sjedište Internacionalnog kluba “La Bohemina”. Najbolje priče bit će nagrađene diplomom literarnog stvaralaštva, ali i novčano.

Slika

ntvic.ba

Continue Reading