Connect with us

KAKANJ

Općina Kakanj: Novi kriteriji o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama (i državnom vrtiću i u privatnim), počeo postupak podnošenja zahtjeva

Načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević donio je nove, pravičnije, solidarnije i korektnije kriterije o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama (i državnom vrtiću i u privatnim).

Načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević donio je nove, pravičnije, solidarnije i korektnije kriterije o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama (i državnom vrtiću i u privatnim)

Subvencija u iznosu od 50 %: djeca zaposlenih roditelja, djeca zaposlenog samohranog roditelja i djeca čiji je jedan od roditelja zaposlen, a drugi redovan student, uz uslov za sve tri pomenute kategorije da ukupan prihod po članu domaćinstva ne prelazi 35% prosječne neto plaće Zeničko – dobojskog kantona, a pod uslovom da ispunjavaju ostale kriterije za ostvarivanje prava na dodatak na djecu;

Pravo na subvencioniranje boravka u iznosu od 20% od cijene boravka djece u predškolskim ustanovama ostvaruju djeca čiji su roditelji zaposleni, bez obzira na ukupne prihode domaćinstva, ako dvoje ili više djece iz te porodice boravi u predškolskoj ustanovi.

Odluka se primjenjuje od 1. septembra 2021. godine, a svi oni koji ispunjavaju uslove, od danas mogu podnijeti zahtev za ostvarenje prava na subvenciju.

Načelnik Bajtarević donio nove, pravičnije, solidarnije i korektnije kriterije o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama (i državnom vrtiću i u privatnim), počeo postupak podnošenja zahtjeva, objavljujemo obrasce

Izvor: Općina Kakanj

Continue Reading