Connect with us

KAKANJ

Općina Kakanj raspisala Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i mašina za registrovane prerađivačke kapacitete u oblasti poljoprivrede za pravna i fizička lica sa područja općine Kakanj

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2021. godinu, broj: 01/1-5-98/21 od 31.03.2021. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i mašina za registrovane prerađivačke kapacitete u  oblasti poljoprivrede za pravna i fizička lica sa područja općine Kakanj

Pravo na podsticaj imaju registrovani prerađivački kapaciteti, odnosno pravna i fizička lica koja su registrovala poljoprivredu kao osnovnu djelatnost, a bave se otkupom i preradom tržnih viškova poljoprivrednih proizvoda, zatim da su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata, te da su u 2021. godini nabavili novu opremu i mašinu neophodnu za registrovanu djelatnost i dostave dokaz o kupovini (faktura i fiskalni račun na ime kupca).

Podsticaj iznosi do 20% od vrijednosti nabavljene opreme i mašina, a maksimalni iznos sufinansiranja po korisniku će zavisiti od broja prijavljenih.

Zainteresovana pravna i fizička lica prijavom na Javni poziv obavezno dostavljaju slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

  1. Zahtjev, koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj,
  2. Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava izdatu od nadležne općinske Službe u 2021.godini,
  3. Rješenje o registraciji pravnog ili fizičkog lica,
  4. Uvjerenje iz Porezne uprave da pravno lice nema obaveza po osnovu poreza,
  5. Račun o nabavci opreme i mašina (faktura uz fiskalni račun),
  6. Ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da će nabavljenu opremu i mašine za prerađivačke kapacitete u okviru registrovane djelatnosti, zadržati u svome vlasništvu minimalno 2 godine od trenutka dobijanja podsticaja,
  7. Potvrda iz banke o otvorenom tekućem računu.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 8.11.2021. godine.

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do gore navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na broj telefona: 032/771-828,  svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.

Continue Reading