Connect with us

KAKANJ

Općina Kakanj sufinansirat će troškove prijevoza za učenike u školskoj 2021./22. godini.

Pravo na sufinansiranje troškova prevoza za školsku 2021./2022. godinu imaju učenici srednjih škola kao i redovni i samofinansirajući studenti, čije je prebivalište na području općine Kakanj. Za ovu namjenu planirana su budžetska sredstva u iznosu od 42.000 KM.

Sufinansiranje troškova prevoza u 100% iznosu mogu ostvariti učenici i studenti čiji su roditelji nezaposleni.

Uz ispunjavanje uslova, pravo na sufinansiranje prevoza u iznosu do 50 % imaju učenici i studenti iz porodica sa prihodom od 100 do 200 KM mjesečno po članu domaćinstva.

Učenici i studenti čiji je prihod veći od 200 KM po članu domaćinstva i učenici koji stanuju u đačkom domu ili privatnom smještaju, nemaju pravo na sufinansiranje troškova prevoza.

Za ostvarivanje prava sufinansiranja troškova prevoza, kandidati su dužni dostaviti odgovarajuću dokumentaciju putem protokola Općine, Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj do 14. septembra 2021. godine.