Connect with us

KAKANJ

Najava: Anketiranje na području Kaknja

U periodu od 1. do 22. oktobra ove godine , u našoj općini će biti provedeno anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statičkog okvira uzorka u okviru projekta „ Podrška statističkom sistemu BiH za pripremu glavnog okvira za uzorak“, a u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o statistici u FBiH. Anketiranje će na području FBiH provoditi akreditovani anketari koje angažuje Federalni zavod za statistiku. Anketiranje će se provoditi u većini općina u bih prema odbranom uzoru. Prema Zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici u FBiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka, statističke i nstitucije BiH garantuju punu povjerljivost podataka.

Apeluje se na građane za saradnju tokom provođenja ove značajne aktivnosti za bih te da se prilikom anketiranja primjenjuju preporučene mjere u zaštiti od koronavirusa.