Connect with us

KAKANJ

Povodom Dana državnosti u Muzeju Kakanj održana internacionalna tribina – proces nacionalizacije stanovništva uveliko oblikovao historiju BiH

„Bosna i Hercegovina- scenografija mozaičnosti državnopravnih okvira i nacionalističkih ideologija“ – naziv je tribine održane u kakanjskom Muzeju. Ova internacionalna tribina organizovana je kao centralni događaj u okviru  aktivnosti koje, u sklopu obilježavanja Dana državnosti, organizuje JU za kulturu i sport. Namjera je bila da gosti predavači, koji su inače dio historijskog naučnog miljea iz BiH, Hrvatske i Srbije, pored ostalog, kroz narativno propitivanje publici približe historijske činjenice i njihove posljedice koje su evidentne i u 21. stoljeću.

Bosanci i Hercegovci danas ponosno ističu da je njihova zemlja multietična i multikulturalna, njegujući naslijeđe južnoslavenskih naroda te vijekovima predstavlja geopolitički subjekt različitih pluraliteta: naroda, religija, konfesija. Cilj ove tribine upravo je bio naučno-valorizovanim pristupom razmotriti delikatna pitanja iz prošlosti naše zemlje, naročito iz perioda od sredine 19. stoljeća.

Kako je naglasio Edin Radušić, prof. dr. na Filozofskom fakultetu UNSA, upravo od tada počinje moderna historija BiH i procesi nacionalizacije stanovništva u kontekstu izgradnje nacionalnih država na Balkanu.

Prema mišljenju jednog od promotora, doc. dr. Milivoja Bešlina, historičara iz Beograda, važno je da se upravo na ovaj datum podsjetimo činjenica i realne prošlosti BiH kao historijske tvorevine sa viševijekovnom historijom.

Svaki pokušaj delegitimisanja BiH i pisanje lažne historije obična je manipulacija i politička zloubotreba – poruke su sa tribune.

Continue Reading