Connect with us

ZE-DO KANTON

Saopćenje za javnost Udruženja predškolskih ustanova Ze-Do kantona

Udruženje privatnih predškolskih ustanova Ze-Do kantona obaviještava javnost o trenutnoj situaciji kojom su pogođene privatne predškolske ustanove.

Kako navode, usljed povećanja troškova hrane, struje, vode, dezinfekcijskih materijala i potrebe za povećanjem platežne moći ustanova i  nepostojanja podrške vlasti,  privatne predškolske ustanove su bile ili će biti  prinuđene  da u što skorijem roku  poviše cijenu usluge za minimalno 5 – 10% kako ne bi došlo do pada kvaliteta usluge ili obustave rada određenih predškolskih ustanova.

Podsjećaju, da privatne predškolske ustanove zapošljavaju veliki broj radnika te pružaju uslugu cjelovitog razvojnog programa  za više od 70%  djece koja pohađaju predškolske ustanove u Zeničko- dobojskom kantonu.

U saopćenju apeluju na nivoe vlasti u Zeničko- dobojskom kantonu  da po uzoru na druge kantone, koji sufinansiraju rad privatnih predškolskih ustanova, pomognu roditeljima u subvenciji ili direktno privatnim ustanovama kako ne bi došlo do kolapsa ove privredne grane.

Zatvaranje privatnih predškolskih ustanova bi imalo dalekosežne posljedice kako na njih same tako i na cijelo građanstvo koje je u potrebi za ovim vidom usluga, kaže se između ostalog u saopćenju.

ntvic.ba

Continue Reading