Connect with us

ZE-DO KANTON

Tim Politehničkog fakulteta UNZE treći na regionalnom Hakaton takmičenju u Crnoj Gori

Veliko regionalno takmičenje pod nazivom Hakaton Smart Nikšić održano je od 14.09. do 16.09.2021. godine u Nikšiću, u Crnoj Gori. Učestvovalo je oko  40 takmičara koji su radili u kontinuitetu punih 48 sati na rješavanju problema Općine Nikšić iz oblasti turizma, dobrog upravljanja i arhiviranja.Takmičenje je održano u Informaciono preduzetničkom centru Tehnopolis u suradnji sa partnerima iz Intera TP, grada Zadra, BIT Centra Tuzla i sveučilišta u Zadru, u okviru projekta 2CODE, koji je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondovima

Europske unije.

Foto: zenicablog

Four Amigos, tim iz Zenice, koji su sačinjavali Eldar Tutnjić, Ajnan Talić, Mia Hajder i Emina Berbić, studenti Politehničkog fakulteta u Zenici osvojili su treće mjesto. Oni su radili na kreiranju softvera za rješavanje problema nepostojanja e-servisa za upravljanje i izdavanje dokumenata, kao i mogućnosti elektronske prijave problema. Njihov slogan je brzo i lahko do svog dokumenta svako.

Izvor: zenicablog

Continue Reading