Connect with us

KAKANJ

U 2021. godini kakanjski mljekari proizveli blizu 800.000 litara svježeg kravljeg mlijeka

Nepovoljni vremenski uslovi praćeni dugim sušnim periodom u najoptimalnijem rastu i razvoju poljoprivrednih kultura u 2021. godini uticali su na očekivane količine prinosa u poljoprivredi širom Bosne i Hercegovine, pa tako i na području Općine Kakanj.

Prema riječima Fadila Merdića, šefa službe za lokalni ekonomski razvoj Općine Kakanj, suša je posebno utjecala na proizvodnju stočnih kultura, prije svega sijena, silaže i drugih. Ipak, bez obzira na sve izazove u prošloj godini, na području Općine Kakanj ostvareni su dobri rezultati u pojedinim oblastima poljoprivredne proizvodnje, a to se posebno odnosilo na proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka.

U 2021. godini proizvedeno je 793.000 litara što je za oko 50.000 litara više u odnosu na 2020. godinu.

Na kraju treba reći da od 2021. godine Malak farma vrši organizovani otkup mlijeka na području Općine Kakanj i trenutno ima oko 30 kooperanata.

ntvic.ba

Continue Reading