Connect with us

KAKANJ

Predstavnici Vlade Slovačke Republike danas boravili u Kaknju

U posjeti Kaknju danas je boravila delegacija koju su predvodili Andrea Bučková, opunomoćenica Vlade Slovačke Republike za romske zajednice i Njegova Ekscelencija Martin Kačo, ambasador Slovačke Republike u BiH.

Ovom prilikom predstavnici Vlade Slovačke Republike posjetili su  naselje Varda i  vidjeli stvarni život Roma i ono sa čime se susreću. Posjeta je upriličena i Osnovnoj školi “Hamdija Kreševljaković” Kakanj kao i JU za predškolski odgoj i obrazovanje „ Mladost“ .

Načelnik Bajtarević i njegovi saradnici akcenat su stavili na status Roma u Općini Kakanj, obrazovanje, socio-ekonomsku zaštitu kao i zastupljenost ove populacije u svim segmentima društva.

 „Mi smo informisali goste o projektima koje radimo u Općini Kakanj od stambenog zbrinjavanja, stipendiranja đaka i studenata kao i drugim projektima koje radimo kroz JU za predškolski odgoj i obrazovanje „ Mladost“ ali i kroz nevladine organizacije na području Općine Kakanj“, kazao je načelnik Bajtarević.

Mirnes Bajtarević, načelnik Općine Kakanj

Cilj posjete je i razmjenom iskustava doprinijeti sveopćem poboljšanju kakanjskih Roma u društveno-političkom životu.

„ Samouprava je odvažna i hrabra što se odlučila da investira u oblast stanovanja i obrazovanja“, istakla je opunomoćenica Vlade Slovačke Republike za romske zajednice, Andrea Bučkova.

Andrea Bučkova, opunomoćenica Vlade Slovačke Republike za romske zajednice

Gosti su pozdravili aktivnosti Općine Kakanj kada je u pitanju pomoć Romima a pohvalili činjenicu da Općina Kakanj sarađuje sa nevladinim organizacijama koje okupljaju i sa Romima realizuju brojne značajne projekte.

Continue Reading