Connect with us

KAKANJ

U ponedjeljak počinje nastava u okviru Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u školskoj 2021./2022. godini

U protekle dvije godine usljed pandemije koronavirusa i oštrih epidemioloških mjera nije bila moguća realizacija Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja. Uskratilo je to brojnoj djeci pripreme za polazak u osnovnu školu i adaptaciju na novo okruženje i obaveze.

Ove godine, prateći poboljšanje edipemiološke situacije, resorno kantonalno ministarstvo, u saradnji sa javnim i privatnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama ponovo pokreće ovaj Program. Programom su obuhvaćena djeca koja će u septembru ove godine krenuti u prvi razred i do tada navršiti 6 godina života i koja u ovoj školskoj godini nisu pohađala neku od predškolskih ustanova. Cilj je raditi na razvoju djece, učiti ih socijalizaciji te im pomoći u prihvatanju novih odgovornosti.

Za njegovu realizaciju na području općine Kakanj zadužene su JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj i Privatna predškolska ustanova “Pčelica i med”. Očekuje se da će ovaj Program u Kaknju pohađati oko 3 stotine djece.

Zahvaljujući ovakvim projektima djeca lakše prihvataju obavezu redovnog odgojno obrazovnog procesa i spremnije dočekaju svoje prve školske dane.

Continue Reading