Connect with us

KAKANJ

U toku evidentiranje djece za Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u ZDK

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i ove školske godine realizuje Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu. Program je namijenjen djeci koja će do 1.marta 2022.godine navršiti 5 godina i 6 mjeseci života, i koja u ovoj školskoj godini nisu pohađala neku od predškolskih ustanova. Roditelji/staratelji djecu trebaju prijaviti za pohađanje Programa u školu koju će dijete pohađati.

U cilju zaštite zdravlja djece, roditelja i svih radnika u osnovnim školama, evidencija djece se vrši isključivo putem elektronske komunikacije između škole i roditelja/staratelja djece.

Evidencija djece se vrši u periodu od 10.12.2021. do 20.12.2021. godine. Tokom mjeseca janura 2022. godine roditelji će biti obaviješteni o ljekarskom pregledu djece-polaznika putem sredstava javnog informisanja. Također, o upisu, potrebnoj dokumentaciji , kao i vremenu realizacije Programa predškolskog odgoja i obrazovanja roditelji će biti obaviješteni i putem obavještenja istaknutih na školskim objektima u kojima su njihova djeca evidenirana.

ntvic.ba

Continue Reading