Connect with us

KAKANJ

U toku su radovi na uređenju i zaštiti ušća rijeke Zgošće

Proteklih dana kakanjska firma Trgošped izvodi intenzivne radove na uređenju korita rijeke Zgošće, na dijelu ušća ove rijeke u Bosnu. Riječ je o nastavku projekta Agencije za vodno područje sliva rijeke Save na regulaciji obala rijeke Bosne i zaštite od poplava.

Radovi obuhvataju gradnju kamenoutvrde i uređenje na dijelu obale rijeke Bosne do Mosta mladih u dužini od 60 metara te uređenje obala Zgošće uzvodno od njenog ušća u dužini od 40 metara.

Namjera je novim infrastrukturnim rješenjima, za vrijeme visokih vodostaja, spriječiti izlijevanje rijeka ali i nanošenje šljunka uzvodno u rijeku Zgošću. Radovi će doprinijeti sigurnosti i zaštiti od poplava, a nakon njihovog završetka Općina Kakanj finansisrat će i izgradnju šetališta.

Prema riječima Zijada Neimarlije, direktora Zavoda za planiranje i izgradnju, cilj Općine Kakanj i Zavoda je urediti ušće i povezati pješačke staze na čemu će raditi u narednom periodu.

Na ovaj će način konačno biti uređeno ušće Zgošće što će, osim sigurnosti od plavljenje omogućiti i funkcionalnije i kvalitetnije estetsko uređenje ovog područja.

Continue Reading