Connect with us

KAKANJ

UN u BiH, Vlada Švicarske i Općina Kakanj obilježavaju 13. oktobar – Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

Danas i sutra od 11.45 do 12.30 sati postoji mogućnost da uočite pojačanu koncentraciju vatrogasnih i policijskih vozila, te vozila hitne pomoći, kao i sirene, posebno na lokalitetu Srednje tehničke škole “Kemal Kapetanović”. Naime, danas će biti upriličena proba, a sutra vježba vatrogasaca, policije i hitne pomoći.

Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini i Vlada Švicarske, zajedno sa Općinom Kakanj obilježavaju Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa (DRR dan) u sklopu, Zajedničkog programa „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“, u Kaknju u srijedu 13. oktobra sa početkom u 10:00 sati.

Program počinje u prostorijama Općine Kakanj prezentacijom aktivnosti implementacije Zajedničkog programa za smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini, nastavlja se sadnjom drveća na lokaciji „Pitka Voda“ Kakanj, putem Inicijative za zeleniju i održivu budućnost, te završava sa simulacijskom vježbom u Srednjoj tehničkoj školi „Kemal Kapetanović“.

Obilježavanju DRR dana će prisustvovati Mirnes Bajtarević načelnik općine Kakanj, predstavnici Švicarske amabasade u BiH, ministarstava sigurnosti BiH, svih UN agencija uključenih u realizaciju programa, te lokalnih vlasti, civilne zaštite općine Kakanj.

Zajednički program „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“, u vrijednosti od 8,4 miliona KM, finansiraju Vlada Švicarske i Ujedinjene nacije (UN), a provode UN agencije: UNDP, UNICEF, UNESCO, UNFPA i FAO. Cilj zajedničkog programa je rješavanje ključnih prioriteta u oblasti smanjenja rizika od katastrofa (DRR) koje su utvrdile lokalne vlasti i različiti akteri u različitim sektorima: zaštita i spašavanje, obrazovanje, socijalna i dječja zaštita, zdravlje i poljoprivreda.

Program stavlja poseban naglasak na poboljšanje lokalnih mehanizama koordinacije u području smanjenja rizika od katastrofa, kao i na afirmaciju procesa strateškog planiranja informiranog rizicima, s naglaskom na najugroženije kategorije stanovništva.

Continue Reading