Connect with us

ZE-DO KANTON

Vlada ZDK će sufinansirati i troškove priključka na infrastrukturu za sve boračke kategorije

Izmjenama i dopunama Uredbe o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica implementirana je obaveza kantona u dijelu sufinansiranja troškova priključka na infrastrukturalne mreže, uz napomenu da je Vlada ZDK navedeno pravo omogućila ne samo demobiliziranim braniocima, već i svim ostalim kategorijama branilačke populacije.

Važno je naglasiti d će se zahtjev za ovu vrstu pomoći moći podnijeti tokom cijele budžeatske godine i to po računima za prethodnu i tekuću godinu.

Izmjenama i dopunama su precizirane i određene odredbe koje omogućavaju lakšu primjenu propisa i vođenje upravnih postupaka.

Općina Kakanj