Connect with us

BIZNIS

VTK BiH: Poziv za poslovnu posjetu sajmovima u Turskoj

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine zaprimila je obavijest od  Ambasade Republike Turske u Sarajevu o sajmovima i Bayer Mission Programima koji će biti održani u periodu januar- mart 2023. godine u Republici Turskoj.

Kako je navedeno u obavijesti u navedenom periodu bit će održani: Internacionalni sajam namještaja i hotelske opreme – ANFAS Hotel Equipment; Internacionalni specijalizirani sajam prehrane i pića – ANFAS Food Product; Sajam namještaja Istanbul, Internacionalni sajam poljoprivrede i stočarstva – AGROEXPO; te Internacionalni sajam hotela, restorana, kafea, opreme za praonice veša smještaja i tehnologija – HORECA.

Također bit će održani i: Sajam ambalaže i tehnologija pakovanja – PACK Fair Türkiye; Sajam prehrambenih proizvoda i tehnologija prerade hrane – FOOD Fair Türkiye; Internacionalni sajam prediva; Internacionalni sajam knjiga, papira, školske i kancelarijske opreme i igrački – Istanbul Stationery Office 2023; Internacionalni sajam namještaja, dekoracija kućnog i kancelarijskog namještaja – MODEKO; te Sajam elektrike, elektronike i kućnih tehnologija- ISTFA.

U navedenom kalendaru sajmova su i: Sajam poljoprivrede, poljoprivredne mehanizacije i tehnologija i Internacionalni sajam medicinskih analiza, dijagnostike, terapije, proizvoda za rehabilitaciju i zaštitu, aparata, sistema, tehnologija i opreme za bolnice – EKSPOMED Eurasia.

U okviru Buyer Mission Programa bit će održani B2B bilateralni susreti s turskim privrednicima i organizirana posjeta sajmovima. 

Informacije o datumu održavanja svakog sajma i Bayer Mission Programa, kao i datume za dostavu aplikacionih formulara, zainteresirani mogu pogledati na linku na web stranici Vanjskotrgovinske komore BiH, dok zainteresirane kompanije mogu aplikacione formulare dostaviti Uredu savjetnika za trgovinu pri Ambasadi R Turske u BiH.

Continue Reading