Connect with us

BIH

Women’s Press Forum u Zenici – “Žene u politici kroz medijske naočale“

U organizaciji Udruženja BH novinari u Zenici je održana konferencija “Žene u politici kroz medijske naočale“ u sklopu projekta Women’s Press Forum. Na konferenciji su učestvovali predstavnici medija i političkog života, koji su govorili o prisutnosti žena u medijskim sadržajima za vrijeme izbornih kampanja ali i između dva izborna ciklusa. Projekat je podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

Konferencija “Žene u politici kroz medijske naočale“ okupila je urednice, novinarke i žene aktivne u političkom i javnom životu sa ciljem podizanja svijesti javnosti o važnosti vidljivosti žena u medijskim sadržajima, kao i značaja kvalitetnih programa koje političarke mogu ponuditi u predizbornim kampanjama u odnosu na njihove muške kolege.

“U medijskim sadržajima jako je malo političarki, a od rata do danas smanjuje se broj žena u politici. Iz tog razloga organizovali smo današnji skup, jer želimo da kroz dijalog novinara i novinarki te političara i političarki dođemo do nekih rješenja, kako bi se rodne politike drugačije tretirale u našem javnom političkom životu i na izborima, kako bi građani prepoznali potrebu za jednaku zastupljenost muškaraca i žena u političkom životu, a mediji i novinari u tome mogu biti jako važno sredstvo komunikacije i informisanja građana o potrebi ravnopravnog sudjelovanja i muškaraca i žena u političkom živitu u BiH“, naglasila je Borka Rudić, generalni sekretar Udruženja BH novinari.

Rezultati istraživanja Udruženja BH novinari o prisutnosti političarki u medijskim sadržajima su poražavajući, naime, smanjuje se broj žena u medijskim sadržajima, te se smanjuje broj žena koje su na izborima izabrane za različite nivoe vlasti u BiH.

“Ovo je prilika da i mi, predstavnici medija sa izabranim političarkama i političarima razgovaramo o njihovom o njihovoj vidljivosti, o njihovom prisustvu u medijima, s obzirom da su neka istraživanja pokazala da su političarke posebno malo zastupljene u medijima i prilika je da čujemo njihovo mišljenje o tome zašto je to tako, te da daju i preporuke kako da političarke budu što vidljivije u javnosti“, naglasila je Velida Kulenović eventualno, potpredsjednica Udruženja BH novinari.

Uz aktualiziranje navedenih pitanja na konferenciji su date određene preporuke i doneseni zaključci koji bi treballi biti smjernica za veću vidljivost žena u politici, kao i saradnju medija sa ženama aktivnim u javnom i političkom životu.

Continue Reading