Connect with us

KAKANJ

“Zajedno za eko budućnost” – Kako efikasno zagrijavati stambene i poslovne objekte?

„Zajedno za eko budućnost“ još jedan je u nizu projekata iz oblasti zaštite okoliša koji NTV IC Kakanj realizuje u cilju edukacije javnosti o značaju života i rada u skladu sa zakonima prirode. Namjera je ovim projektom promovisati ekološke vrijednosti te ukazati na praktična rješenja koja svakog pojedinca vode ka očuvanju energije, prirodnih sirovina i okruženja u kojem živi.

Tema druge emisije odnosi se na zagrijavanje objekata za život i rad čovjeka na koje se u prosjeku i troši najveći dio električne energije ali i energenata, a kao nus produkt javljaju se velike emisije štetnih čestica.

O mogućim načinima za efikasnije zagrijavanje prostora, učenici STŠ “Kemal Kapetanović” razgovarali su sa Senadoam Bajrićem, stručnjakom za oblast zaštite okoliša. Na koje to načine kakanjci zagrijavaju svoje stambene i poslovne objekte tokom zime te šta mogu učiniti da za istu efikasnost i toplotu uštede novac i sačuvaju okruženje?