Connect with us

BIH

Federalni poslanici danas o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica s invaliditetom

15.03.2023.
FENA

Sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, druga redovna u postizbornom mandatu, sazvana je za danas u Sarajevu.

U najavljenom dnevnom redu, prva predložena tema je Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica s invaliditetom.

Predlagač ovog zakona, Federalna vlada, obrazlažući razloge za njegovo donošenje, navodi da je važeći Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom pretrpio mnogo izmjena i dopuna.

U cilju realizacije zaključaka Vlade, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je poduzimalo u međuvremenu aktivnosti u smislu da iz postojećeg zakona budu izdvojeni dijelovi iz različitih oblasti te uređeni zasebnim zakonima, kako je Vlada i zahtijevala.

U tom cilju je zaključkom Vlade od aprila 2022. godine, navedeno ministarstvo zaduženo da sačini prednacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške neratnim invalidima u Federaciji BiH te osim drugih pitanja, uredi visinu osnovice za obračun novčanih naknada nosiocima prava priznatih rješenjima iz upravnih postupaka.

Taj dio važećeg zakona o načelima socijalne zaštite bit će stavljen van snage ako bude usvojen ovaj novi, zasebni zakon, predložen za današnju sjednicu Predstavničkog doma.

Među ostalim temama koje su sasvim drugačije materije, za sjednicu je predložena i dopuna Odluke o Prostornom planu na području izgradnje Koridora 5-C. Dopunom Prostornog plana, nije predviđeno mijenjanje same utvrđene trase autoceste, već je razlog, osim prilagođenijih tehničkih rješenja, potreba za izgradnjom novih prometnih čvorišta i pratećih putnih objekata na nekoliko tačaka duž trase radi povezivanja postojećih cesta s Koridorom, odnosno međusobne bolje povezanosti urbanih centara i razvoja gravitirajućih naselja.   

Informacija o primjeni postojeće Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH, do usvajanja nove strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja, koja će se odnositi na period do 2027., također je u najavljenom dnevnom redu sjednice.

Predložena je među ostali temama, odluka o odobravanju zaduženja Federacije od 25 miliona eura kod Evropske banke za obnovu i razvoj radi realizacije projekta izgradnje tramvajske pruge u Kantonu Sarajevo na relaciji Ilidža-Hrasnica.

Ukoliko Parlament odobri ovo zaduženje, rok otplate kredita bio bi 15 godina s uračunatim trogodišnjim grace periodom, a krajnji korisnik novca i kreditni dužnik bio bi Kanton Sarajevo.

Prema oficijelnoj najavi, sjednica Predstavničkog doma treba da počne u 10 sati.