Connect with us

Impressum

Izdavač: NTV “IC” d.o.o. Kakanj

Adresa redakcije: Osmana Džafića br. 10, 72240 Kakanj

Direktor: Almedin Trako
E-mail: talmedin@gmail.com   

Urednica programa: Emina Karzić
E-mail: urednik@ntvic.ba

Tehnički urednik: Suad Ćivić
E-mail: ntvickakanj@gmail.com

Služba marketinga
E-mail: marketing@ntvic.ba 

Novinari:
Sadbera Ibrahimspahić
E-mail: sadbera@ntvic.ba

Dženita Rahman Kurešepi
E-mail: dzenita_rk@ntvic.ba

Nejla Bećirhodžić
E-mail: nejla_b@ntvic.ba

Dženan Hasagić
E-mail: djenohasagic@gmail.com 

Medina Kadić
E-mail: medina@ntvic.ba 

Admir Tukar
E-mail: admir@ntvic.ba 

Ilma Šahman
E-mail: ilma@ntvic.ba

Azra Kozlo
E-mail: azra@ntvic.ba

Irmela Sikira
E-mail: irmela@ntvic.ba