Connect with us

BIH

U oktobru u FBiH viša proizvodnja struje, lignita i koksa, manje uglja

28.11.2023.
ntvic.ba

Bruto proizvodnja električne energije u FBiH u oktobru 2023. godine iznosila je 595 GWh, dok je u istom mjesecu 2022. godine iznosila 577 GWh.

U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije, hidroelektrane su učestvovale sa 29,2 posto, termoelektrane sa 66,2 posto, a vjetroelektrane sa 4,6 posto.  

Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u oktobru 2023. godine iznosila je 346.105 t, a u istom mjesecu 2022. godine 420.262 t. 

Proizvodnja lignita u FBiH u oktobru ove godine je 140.279 t, a u istom mjesecu 2022. godine bila je 108.285 t. 

Proizvodnja koksa u oktobru 2023. godine je 67.021 t, a u oktobru 2022. godine 59.679 tona.

Uvoz naftnih proizvoda u oktobru 2023. godine je 111.950 tona, a u istom mjesecu 2022. je 107.885 t. Od ukupnog uvoza, u oktobru je uvezeno dizel goriva 69,16 posto, bezolovnog motornog benzina 10,46 posto, a mazuta i lož ulja ekstra lakog 4,49 posto, podaci su Federalnog zavoda za statitiku.

Continue Reading