Connect with us

BIH

Uprava EPBiH o zatečenom stanju u kompaniji: Prihod u osam mjeseci manji za 108,96 miliona KM

25.10.2023.
ntvic.ba

Vršilac dužnosti generalnog direktora i vršioci dužnosti članova Uprave JP Elektroprivreda BiH, s ciljem objektivnog informisanja javnosti, ukazuju da je na dan preuzimanja dužnosti 24. augusta 2023. godine, finansijsko poslovanje kompanije bilo s gubitkom u iznosu 55,11 miliona KM, a ostvareni prihod u  osam mjeseci manji za 108,96 miliona u odnosu na planirani, saopćeno je iz Elektroprivrede BiH.

Preuzimanjem kompanije aktuelna Uprava suočila se sa značajno smanjenim plasmanom uglja iz rudnika Koncerna EPBiH prema termoelektranama u Tuzli i Kaknju, koji je u periodu januar-august iznosio svega 57,1 posto  od planiranih i ugovorenih količina i s padom proizvodnje električne energije.  Zbog revitalizacije koja je počela s kašnjenjem od četiri mjeseca,  iz pogona je isključen  Blok 6 u TE „Tuzla“.

– Zatečeno stanje s isporukama uglja i ozbiljno dovođenje u pitanje proizvodnje električne  energije i stabilnosti elektroenergetskog sistema, rezultat je izostanka nužnih  mjera i aktivnosti od strane prethodne Vlade FBiH i uprava JP Elektroprivreda BiH na zaustavljanju kontinuiranog pada plasmana uglja iz rudnika Koncerna koji je počeo 2019. godine.

Direktna posljedica je smanjenje proizvodnje električne energije za cca 1.400 GWh u 2022. godini u odnosu na 2018., smanjenje bilansnih viškova i prihoda po osnovu tržišne prodaje za cca 280 miliona KM. Trend značajnog pada plasmana uglja i proizvodnje električne energije, bilansnih viškova namjenjenih za prodaju na tržištu i prihoda po tom osnovu, nastavljen je i u 2023.godini – navode iz Elektroprivrede BiH. 

Kako se dodaje, u informaciji upućenoj 30. januara 2023.godine, prethodna Vlada FBiH  upozorena je na uzroke koji utiču na poslovanje kompanije i vode  neizbježno  negativnom finansijskom rezultatu, odnosno gubitku u iznosu 90,8 miliona KM. U istoj informaciji, Vladi FBiH je uz sagledavanje faktora presudnih za obavljanje osnovnih djelatnosti, stanja na depoima uglja,  dinamike u njegovoj isporuci, sagledavanje hidroloških prilika i potrošnje električne energije, zastoja u radu Bloka 6 u TE „Tuzla“, isporuka toplotne energije za potrebe grijanja, ukazano da se JP Elektroprivreda BiH izlaže značajnom riziku nedostatka električne energije za zadovoljavanje potreba svojih kupaca, te posljedično potrebi kupovine energije na tržištu. Reakcije i poduzimanje aktivnosti na eliminaciji ili ublažavanju negativnih uzroka su izostale.

– Imajući u vidu činjenicu da je prethodna Vlada FBiH prije devet mjeseci seriozno informisana o sagledavanju elektroenergetskih prilika i finansijskom položaju kompanije za period februar-decembar 2023.godine, plasiranje informacija o nepostojećem gubitku i raspoloživosti značajnog iznosa sredstava na računima, dodatno usložnjava tešku situaciju u kojoj se nalazi JP Elektroprivreda BiH i otežava nastojanja i aktivnosti na iznalaženju rješenja kojima će se izbjeći finansijski kolaps najznačajnijeg  privrednog subjekta u FBiH i dovođenje u pitanje stabilnosti elektroenergetskog sistema i snabdijevanja kupaca.

Aktulenoj Upravi JP Elektroprivreda BiH predstoji težak zadatak, prije svega na zaustavljanju daljeg pada proizvodnje uglja i električne energije, za čiju je realizaciju nužno sinergijsko djelovanje svih aktera uključenih u funkcionisanje elektroenergetskog sistema u FBiH, kaže se u saopćenju Službe za komunikacije  JP Elektroprivreda BiH. 

Continue Reading