Connect with us

Kontakt


Nezavisna televizija “IC” d.o.o. Kakanj 

Adresa: Osmana Džafića br. 10, 72240 Kakanj

Direktor
Almedin Trako
talmedin@gmail.com 
032/552-102

Urednica programa
Emina Karzić
urednik@ntvic.ba
032/552-102

Tehnički urednik
Suad Ćivić
ntvickakanj@gmail.com
032/552-102

Služba marketinga
marketing@ntvic.ba 
032/552-842

Administrativni sektor
racunovodstvo@ntvic.ba
032/552-841

Prijemni sektor za sjećanja i dženaze
prijemna@ntvic.ba
032/552-102