Connect with us

KAKANJ

Održana 42. redovna sjednica OV Kakanj

27.06.2024.
ntvic.ba (N.B.)

Danas je održana 42. redovna sjednica OV Kakanj. Na sjednici su usvojeni: Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – zamjene nekretnina između Općine Kakanj i Centrotrans-a Sarajevo, Izvještaj o poslovanju JP „Grijanje“ Kakanj za 2023. godinu, te Informacija o stanju sigurnosti na području Policijske stanice Kakanj za 2023. godinu.

Usvajanjem Prijedloga odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – zamjene nekretnina između Općine Kakanj i Centrotrans-a Sarajevo Općini Kakanj je odobrena zamjena suvlasničkog dijela koji Općina ima na nekretninama Autobuske stanice Kakanj, za nekretninu zvanu Auto park u ulici Sedme muslimanske brigade, a koja je u vlasništvu Centrotransa.

-Danas je OV usvojilo Odluku da idemo u zamjenu tih nekretnina. Naglašavam da će Općina Kakanj dobiti čistu parcelu koja je u blizini Stare jame na kojoj ćemo graditi infrastrukturne objekte, bazen, porodičnu ambulantu ili nešto drugo. O tome će odlučiti OV. Mi na tom mjestu dobijamo četiri dunuma zemljišta koje možemo iskoristiti za razvoj tog dijela grada, a ujedno Centrotrans Sarajevo će dobiti udjel onoga što je u vlasništvu Općine Kakanj kako bi mogli na adekvatan način rekonstruisati i urediti autobusku stanicu, istakao je Mirnes Bajtarević, načelnik Općine Kakanj.

Vijećnici su na današnjoj sjednici primili k znanju Informaciju o stanju sigurnosti na području Policijske stanice Kakanj za 2023. godinu. Prema Informaciji registrovani broj krivičnih djela u 2023. godini veći je za 34 u odnosu na 2022. godinu, broj narušavanja javnog reda i mira u 2023. u odnosu na 2022. veći je za 57, dok je broj saobraćajnih nezgoda u 2023. godini veći za 33 u odnosu na godinu ranije. Komandir PS Kakanj je naglasio da se ova PS stanica suočava sa problemom nedostatka policijskih službenika. Također, je naglasio da bi uspostavljanje već instaliranog sistema video nadzora u znatnoj mjeri doprinijelo poboljšanju stanja sigurnosti na području općine Kakanj.

-Trenutno nama po sistematizaciji nedostaje 11 službenika. Situacija sa trenutnim brojem raspoloživih služebnika je daleko od idealnog. Pored problema sa nedostatkom određenog broja ljudi, službenici PS Kakanj su tokom proteklog perioda dali maksimalne napore da sigurnosno-bezbijednosna situacija na području općine Kakanj bude na zadovoljavajućem nivou, istakao je Kenan Zaimović, komandir PS Kakanj.

Vijeće je danas usvojilo i Izvještaj o poslovanju JP „Grijanje“ Kakanj za 2023. godinu, te Prijedlog programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Kakanj za period 2024. – 2028. godina.