Connect with us

KAKANJ

Općina Kakanj provodi aktivnosti na uspostavi zaštićenog područja Gornja Trstionica – Bukovica

26.06.2024.
ntvic.ba (N.B.)

Općinsko vijeće Kakanj je u cilju zaštite područja sa kojeg se Kakanj napaja pitkom vodom u septembru 2023. godine usvojilo Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za uspostavu zaštićenog područja Gornja Trstionica – Bukovica. To, prema riječima općinskog načelnika, predstavlja korak dalje u uspostavi zaštićenog područja pete zone, sprječavanju eventualnih devastacija šumskih i vodnih resursa na ovom području.

U cilju uspostave zaštićenog područja Gornja Trstionica – Bukovica, Općina Kakanj treba izraditi elaborat koji će biti osnov za proglašenje određenog stepena zaštite prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa slivnog područja rijeke Trstionice. Nadležne općinske službe u narednom će periodu raditi na identifikaciji parcela na ovom području.

-Radi o jako velikom području i jako velikom broju parcela koje bi bile zaštićene petom kategorijom zaštite. Nije nam cilj da zabranimo gradnju stambenih i drugih objekata, cilj nam je da zaštitimo šume i da zaštitimo vodu, te da ovo područje, od Kraljeve Sutjeske do Ponijera, zaštitimo kao turistički potencijal, izjavio je za NTV IC Mirnes Bajtarević, načelnik Općine Kakanj.

Područje sliva rijeke Trstionice pripada najšumovitijem i izuzetno vrijednom šumskom području Balkana. Ekološi aktivisti u ZDK već godinama se zalažu za uspostavu mehanizama zaštite vrijednih šuma kroz zaštićena područja prirode.

-Mi radimo sve ono što bi trebalo da rade vlasti, radimo istraživanja, dokazivanja da je neko područje vrijedno zaštite. Neke inicijative su u ladicama već godinama, sad su na potezu kantonalne skupštine, izjavio je Mirko Matijević ekološki aktivista iz Žepča.

-Smatramo da je puno problema na svim nivoima vlasti, koje nedonošenjem zakona pogoduju koncesionarima i investitorima, dok naša visokovrijedna šumska bogatstva nestaju, smatra Davor Šupuković, sekretar UG Fojničani iz Maglaja.

Naše šume, poručuju ekološi aktivisti, vrijedno su prirodno bogatstvo koje već danas moramo zaštititi.

-Za sada i flora i fauna naših šuma je u dobrom stanju, mi još uvijek pijemo vodu sa izvora, a to u Evropi niko ne može. Ako to ne ostavimo svojoj djeci nismo uradili ništa, poručuje Matijević.

-Mi šume moramo čuvati, uzgajati, sa njima moramo živjeti, a ne samo šume gledati kroz drvnu masu koja se može iskoristiti za eksploataciju. Moramo govoritio o tome kako se društvena zajednica odnosi prema šumama, izjavio je Muris Spahić, prof.dr. geografskih nauka.

Aktivnosti koje je Općina Kakanj do sada poduzela, prema riječima općinskog načelnika, upravo predstavljau korak dalje u uspostavi zaštićenog područja Gornja Trstionica Bukovica, a kako bi se to područje, prije svega šumski i vodni resursi, sačuvali od eventualnih devastacija.

BiH trenutno ima svega tri posto zaštićenog područja, što uključuje i šumska područja. Do 2020. godine BiH trebala je zaštiti 17 posto kopnenih i 10 posto vodenih površina.