Connect with us

ZE-DO KANTON

Otvoreno pismo Skupštini Zeničko-dobojskog kantona

07.08.2023.
ntvic.ba

Poštovani poslanici/zastupnici IX saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,

pozivu za 12. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona najavljeno je da bi Skupština na toj sjednici trebala glasati o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona privrednom društvu „Adriatic Metals BH“ d.o.o. za doprinos u razvoju privrede.

Privredno društvo „Adriatic Metals BH“ d.o.o. osnovala je korporacija “Adriatic Metals Holdings BiH Limited” sa sjedištem u Londonu, pod imenom “Eastern Mining” d.o.o. To privredno društvo od 2017. godine vrši istraživanja mineralnih sirovina na nekoliko lokaliteta u području općine Vareš. U javnosti se prikazuje kao društveno odgovorna kompanija koja bi trebala donijeti prosperitet u općinu Vareš nakon decenija privrednog zastoja i demografskog odumiranja, ali se zanemaruje izrazito negativan uticaj na životnu sredinu djelatnosti eksploatacije ruda. Svjesni smo da EU i Velika Britanija imaju strategiju smanjenja ovisnosti snabdijevanja mineralnim sirovinama iz Kine, ali Bosna i Hercegovina ne smije postati nova rudarska kolonija Evrope.

Prije nego što Skupština verifikuje prijedlog ocjenjivačkog suda i 13 kooperanata, udruženja, mjesnih zajednica i ustanova, koji su ovo privredno društvo predložile za dodjelu priznanja, potrebno je javnost i poslanike/zastupnike upoznati s činjenicama koje su im vjerovatno promakle.

  • Prekršene su Bernska, Ramsar i Aarhuška konvencija pri pribavljanju okolinske dozvole, jer lokalna zajednica Kakanj nije imala priliku da učestvuje u postupku, iako se otpadne vode izlijevaju direktno u vodotoke kojima se Kakanj i druga mjesta opskrbljuju vodom. Vrući potok, nekada pitka voda, već je uništen zbog posljedica djelovanja ove kompanije i u njemu više nema života. Uništavanje bioraznolikosti ne može se smatrati doprinosom privredi.
  • Studija o uticaju djelovanja ove kompanije na biodiverzitet nije dostupna javnosti, navodno zbog zaštite prava intelektualnog vlasništva. Kako se smije sakrivati od javnosti dokument na osnovu kojeg se izdaju dozvole i na osnovu kojeg bi javnost mogla pratiti da li dolazi do neregularnosti i o tome obavještavala nadležne institucije?
  • Vlada ZDK je zakonski propisala koncesionu naknadu za geološka istraživanja i eksploataciju ruda u iznosu od 10.000 KM po hektaru, ali su je ugovorom smanjili na samo 150 KM. Ovaj postupak je trenutno pod istragom Tužilaštva BiH. Time je kompanija koja se predlaže za dodjelu plakete favorizovana od strane kantonalne vlade – privredi neće doprinijeti ova kompanija nego vlada koja je umanjila koncesionu naknadu. Dodjela plakete ovoj kompaniji bila bi direktno priznanje da je Vlada ZDK bila svjesno umiješana u potencijalno koruptivne radnje.
  • Činjenica da prijedlog za plaketu dolazi od brojnih ustanova i udruženja iz Vareša koji su dobitnici grantova kompanije Adriatic Metals, govori da se radi o orkestriranoj i agresivnoj kampanji same kompanije koja koristi novac za kupovinu javnosti. Time se šalje poruka da je plaketa kantona nagrada koja se može kupiti. U obrazloženju predlagača se navodi da je projekat “Vareš” ove kompanije navodno dobio status “Projekta od posebnog značaja za BiH”, ali takvu odluku nije donijela nijedna institucija u Bosni i Hercegovini i predstavlja marketinšku izmišljotinu kompanije “Adriatic metals”.

Ovim putem javno pozivamo poslanike/zastupnike Skupštine Zeničko-dobojskog kantona da ne verifikuju prijedlog o dodjeli plakete privrednom društvu „Adriatic Metals BH“ d.o.o. dok se ne okončaju istražne radnje o potencijalnoj korupciji i kršenju propisa, ne utvrdi nivo negativnog uticaja djelatnosti te kompanije na životnu sredinu i dok se ne objave rezultati vanrednog inspekcijskog nadzora koji je Federalna uprava za inspekcijske poslove po nalogu Federalnog ministarstva okoliša i turizma izvršila 30.6.2023. godine na lokacijama “Rupice” i “Crvene stijene”, te rezultati monitoringa otpadnih voda i ostalih potencijalnih uticaja prema zahtjevima iz okolinskih dozvola.

U Zeničko-dobojskom kantonu sigurno ima i drugih privrednih subjekata koji već duže vrijeme pozitivno doprinose razvoju Kantona u oblasti privrede, ne samo u eksploataciji prirodnih resursa nego i u privrednim djelatnostima zasnovanim na znanju i ekološki prihvatljivim tehnologijama i uslugama.

Mreža za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini, Eko BiH mreža, Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine, Savez za šume u Bosni i Hercegovini, Aarhus centri u Bosni i Hercegovini [1]

Continue Reading