Connect with us

ZE-DO KANTON

Potpisan sporazum o partnerstvu na izradi strategija obrazovanja i omladinske politike u ZDK

07.06.2023.
ntvic.ba

Ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona Draženka Subašić potpisala je danas s Udruženjem građana “Nešto više” i Udruženjem “Proni” – Centar za omladinski razvoj sporazum o saradnju na izradi tri strateška dokumenta za vremenski period 2024. -2027. godine.

Sporazumom potpisanim u sjedištu Vlade ZDK-a, predviđena je saradnja na izradi Strategije obrazovanja, koja podrazumijeva predškolski odgoj, osnovno, srednje i obrazovanje odraslih, zatim Strategiji visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada te Strategiji omladinske politike, a sva tri bi dokumenta trebala biti završena do kraja ove godine te kao takva upućena na potvrdu Skupštini ZDK.

-ZDK ima u potpunosti ustavnu nadležnost nad obrazovanjem. Mi do sada nismo imali jednu ovakvu sektorsku strategiju i opredijelili smo se da radimo dvije strategije – da razdvojimo Strategiju obrazovanja na ova dva segmenta – rekla je ministrica Subašić, navodeći da je projekat podržan od strane Evropske unije.

Navela je da će partneri na izradi ovih strategija biti i Regionalna razvojna agencija (REZ), Privredna komora ZDK, Obrtnička komora ZDK, osnovne, srednje škole, predškolske ustanove te ustanove koje se bave formalnim i neformalnim obrazovanjem odraslih. Starteški partner za izradu Strategije visokog obrazovanja je Univerzitet u Zenici.

Kada je u pitanju Strategija omladinske politike, ministrica Subašić podsjeća da je prethodna strategija istekla 2022. godine te da se trenutno rade analize njene provedbe.

-Smatramo da će to biti jako dobra polazna osnova da se uradi nova strategija omladinske politike. Sva tri strateška dokumenta bit će vezana za srednjoročni period od tri godine, koliko nam vrijedi naša integralna Strategija razvoja ZDK – napomenula je Subašić.

Generalni menadžer Centra za omladinski razvoj “Proni” iz Brčko Distrikta Jasmin Jašarević naglasio je kako oba ova udruženja imaju iskustvo u izradi ovakvih dokumenata te da su zadovoljni što je Vlada ZDK prihvatila njihovu ponudu da “pomognu na izradi ovih strateških dokumenata”, čime iskazuje i brigu o mladim ljudima na svom području.

Naglasio je da bi sama Strategija obrazovanja u konačnici trebala rezultirati boljim, efektivnijim, efikasnijim potragama za radnim mjestima.

-Želimo da da uskladimo obrazovne strategije s potrebama tržišta rada, da se osavremene te da mladi ljudi, kroz ove strategije, dobiju kvalitetniji pristup obrazovanju, bolje obrazovne sisteme i da budu u korak sa vremenom – istakao je Jašarević.

Najavio je da će u izradu svih dokumenata biti uključeni i mladi ljudi i lokalni aktivisti, kao i da će o svemu, kroz javne rasprave, priliku da iznesu svoje mišljenje o tim dokumentima imati i građani ZDK-a.

Continue Reading