Connect with us

ZE-DO KANTON

U evidenciji Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u ZDK trenutno 2.163 djece

19.01.2023.
FENA

Programom obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO) za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu u školskoj 2022./2023. godini, koji u Zeničko-dobojskom kantonu tradicionalno počinje početkom marta, trebalo bi biti obuhvaćeno 2.163 djece, koja će do 1. septembra ove godine napuniti šest godina života te krenuti u školu.

Toliko ih je, naime, evidentirano u javnim osnovnim školama ZDK-a, ali će konačan broj budućih prvačića koji će biti uključeni u spomenuti program, u trajanju od 180 obaveznih školskih časova, biti poznat kada počne njegova realizacija.

Tekuće školske godine u prvi razred osnovnih škola u ZDK-u upisano je 3.051 prvačić (ukupno 28.773 osnovca-op.a.), a u prvi razred srednjih škola 2.903 đaka (10.734).

– Sada su evidentirana samo djeca koja nisu smještena u vrtićima pa očekujemo da će broj djece koja će u septembru krenuti u prvi razred osnovnih škola biti na približno istom nivou kao i ove školske godine – kazala je u izjavi za Fenu ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK Draženka Subašić.  

Upis djece u prvi razred obavlja se u maju, a tada će spisak POPOiP-a biti dopunjen i djecom koja pohađaju Cjeloviti razvojni program u predškolskim ustanovama (CRP), koji se u godini pred polazak u školu tokom cijele godine realizira u vrtićima.

Najviše budućih prvačića za narednu školsku godinu, do sada, evidentirano je u Zenici – 575, zatim u Tešnju 394, Kaknju 262, Zavidovićima 248, Visokom 223 te u Maglaju 140, Žepču 94, Brezi 84, Olovu 72, Doboj Jugu 32, Varešu 26 i Usori 6.

Pred prošlogodišnji POPOiO, zajedno s CRP programom, na spiskovima krajem decembra 2021. godine, bilo je evidentirano 2.629 predškolske djece, ali ih je prošle godine u školu krenulo 3.051.

Na dan 25. januara 2021., u POPOiO i CRP, bilo je upisano 2.559 djece, a u školsku 2021./2022. godinu, 1. septembra 2021., bilo je upisano 3.024 prvačića.

Simptomatično je, međutim, da je ove godine u općinama Usora, gdje je evidentirano samo šestoro djece za POPOiO, pred prošlu školsku godinu, u oba programa (POPOiO i CRP) bilo evidentirano 25, a godinu ranije 15 djece.

Slična je situacija i u općini Žepče, koja je pred prošlu školsku godinu, u oba programa predškolskog odgoja i obrazovanja, imala upisanih 196, a godinu ranije 174 djece te se ovogodišnja brojka od 94 djece čini prilično malom.

S druge strane, Breza je sada evidentirala 84, a prošle je godine u oba programa imala 118 djece te prije dvije godine 95. Doboj Jug je evidentira 39, dok je prošle godine ukupno imao 43, a godinu ranije evidentiranih 44 djece.

Kakanj je upisao 262, a u dva programa prošle godine 288 te pretprošle godine 204 djece te je za očekivati da bi u toj općini ove godine moglo biti upisano i više prvačića. Ako je suditi prema ovim podacima, najviše razloga za radost imaju u Zavidovićima, gdje je ove godine već upisano 248 djece, dok ih je prošle godine u oba programa bilo evidentirano 240, a pretprošle 244.

Veliki skok sa upisanih 140 djece, bilježi i Maglaj koji je u dva prošlogodišnja programa imao 107, a godinu ranije 121 dijete. Olovo je, također, s 72 upisanih, već premašilo prošlogodišnjih 64 te od dvije godine ranije evidentiranih 65 djece predškolskog uzrasta. Vareš je prošle i pretprošle godine u oba programa imao po 28, a sada, samo u POPOiO, ima upisanih 26 djece.

Zenica je prije dvije godine u oba programa imala 833; prošle godine 768, pa ovogodišnjih 575 djece u POPOiO sugerira da bi u tom gradu ipak mogli upisati približno isti broj prvačića, jer je u tom gradu dosta djece upisano u vrtiće. Tešanj je već upisao 394 djece; prošle godine u oba su programa bili evidentirali 452, a godinu ranije 436 djece.

Continue Reading