Connect with us

KAKANJ

U Kaknju obilježen Svjetski dan romskog jezika

07.11.2023.
ntvic.ba (A.K.)

Prigodnim programom i izložbom književnih djela na romskom jeziku u Kaknju je obilježen Svjetski dan Romskog jezika. Cilj obilježavanja ovog datuma je očuvanje kulturnog identiteta Roma sa akcentom na promociju i upotrebu romskog jezika kojeg danas Romi sve manje koriste. Realizaciju programa finasijski je pomogla Općina Kakanj.

Povodom Svjetskog dana romskog jezika 5. novembra, učesnici skupa, predstavnici lokalnih instucija, Međunarodnih organizacija, OSC-e misije u BIH kao i predstavnci Vijeća nacionalnih manjina Parlamentarne skupštine BIH podsjetli su na potrebu očuvanja romskog jezika i kulture, kao i na obavezu organiziranja nastave na romskom jeziku u svim školama u BiH. Iz Centra za podršku Roma „Romalen“ Kakanj naglasili su da sve manje romske populacije u BIH upotrebljava svoj maternji jezik sa akcentom na mlađe genracije.

-Romi kao narod su pokušavali biti sve drugo samo ne pripadnici romske populacije tako da je to na neki način uticalo da Romi nisu upotrebljavali i da su sve manje govorili romski jezik, pogotovo kada su u pitanju mlađe populacije. Danas evo u Općini Kakanj iniciramo jednu ideju odnosno inicijativu prema Ministartvu obrazovanja ZDK i pedagoškom Zavodu da se u nastavni plan i program uvede predmet „Romski jezik i književnost, historija i kultura Roma“, istakao je Mujo Fafulić iz Centra za podršku Roma – Romalen Kakanj.

S ciljem očuvanja romskog jezika i kulture, u Tuzlanskom kantonu, od naredne školske godine, u svim osnovnim školama izučavat će se predmet „Jezik, kultura i običaji Roma“. Nadležni organi grada Tuzle podržali su štampanje Romske početnice, udžbenika koji će biti korišten u nastavi romskog jezika, s ciljem očuvanja kulturnog identiteta Roma jer kako je naglašeno, ukoliko Romi izgube svoj jezik izgubit će i svoj identitet.

-Udruženje Roma „Euro Rom“ Tuzla gdje sam aktivista zajedno sa drugim udruženjima je još 2017. godine pokrenulo inicijativu za usvajanje nastavnog plana i programa za romski jezik sa elementima nacionalne kulture koji bi se izučavao u osnovnim školama. I evo 2023. godine ministar obrazovanja TK je potpisao odnosno usvojio taj nastavni plan i program za romski jezik i on će se početi primjenjivati od naredne školske godine. Važno nam je da sačuvamo svoj identitet  jer ukoliko Romi izgube svoj jezik, izgubili su i svoj identitet, istakako je Nedžad Jusić, romski aktivista iz Tuzle.

Uvođenjem ovog predmeta ne samo u Tuzlanskom nego i ostalim kantonima u BIH uticalo bi se na poboljšanje i kvalitetniju integraciju Roma u društvo i prepoznavanju odnosno podržavanju njihove bogate i raznolike kulture.

-Sve je manje i manje djece koja pohađaju obrazovni sistem a obaveznici su i mislim da će uvođenjem ovog predmeta pronaći sebe u narednom periodu. Cilj nam je da ta djeca vide da su i oni važni i da se izučava romski jezik. Ovaj predmet nije namjenjen isključivo Romima nego ga mogu pohađati sva zainteresovana djeca kako bi proširili svoje znanje i naučili nešto novo, istakao je Jusić.

Standardizacijom romskog jezika sa elementima nacionalne kulture direktno se utiče na kvalitet obrazovanja Roma na njihovom maternjem jeziku, ali i na ostvarivanje prava romske nacionalne manjine na služenje vlastitim jezikom ne samo u obrazovanju, nego i u svakodnevnom životu, poručeno je sa ovog skupa.

Continue Reading