Connect with us

KAKANJ

U toku javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Kakanj za 2024. godinu

08.12.2023.
ntvic.ba (I.Š.)

U toku je javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Kakanj za 2024. godinu. Inače ovo je jedan od najvažnijih dokumenata koji se usvaja na OV, a koji je neophodan za rad i funkcionisanje jedinice lokalne samouprave.

Budžet Općine Kakanj veći je u odnosu na budžete jedinica lokalne samouprave koje su po veličini i broju stanovnika slične općini Kakanj. Razlog je u specifičnosti prihoda budžeta Općine Kakanj. Također, važno je napomenuti da naša Općina posluje trezorski, što svakako utiče na konačni iznos budžeta.

-To su prije svega sredstva RMU Kakanj, Termoelektrane Kakanj, zatim prihodi od zaštite okoliša i ostalih specifičnih prihoda koje možda nemju druge općine u okruženju. Iz tog razloga je naš budžet nešto veći u odnosu na njih, a također mi poslujemo u sistemu trezora i u sastavu našeg budžeta, koji je ponuđen u iznosu nešto većem od 34 miliona KM, su i finansijski planovi javnih ustanova koje posluju u Općini Kakanj, kazao je za NTV IC Džihad Berbić, šef Službe za finansije Općine Kakanj.

Više od polovine sredstava u budžetu Općine Kakanj čine namjenska sredstva i zakonom je definisano na koji način se vrši raspodjela tih sredstva.

-Specifičnost budžeta Općine Kakanj je u tome što je skoro pola budžeta, odnosno pola prihoda budžeta ima namjenski karakter. To su namjenska sredstva po raznim osnovama, prije svega sredstva za zaštitu okoliša, čime je direktno uslovljena i njihova realizacija, zatim prihodi od koncesija koji troše isključivo za projekte, prihodi od prodaje poslovnih prostora, prodaje zemljišta i drugi slični prihodi koji se, također, moraju koristiti za projekte. Zatim, to su sredstva vodnih naknada koje općina Kakanj dobija putem transfera iz budžeta ZDK, koja su također namjenskog karaktera i još neke vrste prihoda kojima je striktno određen način utroška, kazao je Džihad Berbić, šef Službe za finansije Općine Kakanj.

Prema zakonskim procedurama, budžet jedinice lokalne samouprave usvaja se na kraju kalendarske, a za narednu godinu. Centralna javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2024. godinu planirana je za sljedeću sedmicu, nakon čega će se prijedlog budžeta naći pred vijećnicima OV Kakanj.

Continue Reading