Connect with us

BIH

Vlada FBiH: Nastavak pomoći nastradalima u razornom zemljotresu koji je pogodio Republiku Tursku i Siriju

09.02.2023.
ntvic.ba

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu, razmatrajući informacije o nastavku pružanja pomoći nastradalima u razornom zemljotresu koji je pogodio Republiku Tursku i Siriju, a u skladu sa potrebama koje je turska strana iskazala kao prioritetne, dala je zaduženja za osiguranje svih trenutno raspoloživih resursa, saopšteno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Vlada je današnjim zaključcima zadužila Federalno ministarstvo zdravstva da, u skladu sa svojim nadležnostima koordinira aktivnosti sa kantonalnim ministarstvima zdravstva, tri klinička centra u Federaciji i Ambasadom Turske u BiH, radi formiranja medicinskih timova, što uključuje i potrebnu opremu za mobilne timove. U svrhu pružanja medicinske pomoći, Vlada će iz ovogodišnjeg federalnog budžeta osigurati sredstva za finansiranje materijalnih troškova odlaska medicinskih timova u Tursku, a Federalno ministarstvo finansija će za narednu sjednicu pripremiti odluku o izdvajanju ovih sredstava iz tekuće rezerve.

Također, Federalna direkcija robnih rezervi ima zadatak da pripremi 30 tzv. zimskih šatora sa zidnim oblogama, površine od po 20 metara kvadratnih, te 900 zimskih vreća za spavanje za slanje u zemljotresom pogođena područja.

Inače, Federalno ministarstvo zdravstva, informirajući Vladu o aktivnostima koje se provode u sektoru zdravstva u Federaciji BiH, napomenulo je da postoji veliki interes zdravstvenih radnika za odlazak u Tursku i pružanje stručne pomoći u razorenim područjima. Također, u informaciji se navodi da su aktivnosti na pružanju pomoći Siriji trenutno ograničene zbog ratnih dejstava na području te zemlje.

Ovo ministarstvo navelo je da je u stalnom kontaktu sa Ambasadom Republike Turske u BiH, kantonalnim ministarstvima zdravstva i kliničkim centrima, te da se u skladu s potrebama i zahtjevima ove ambasade i u koordinaciji sa zdravstvenim ustanovama, radi na formiranju medicinskih timova za upućivanje u pogođena područja, uz preporuku izbjegavanja samostalnih odlazaka zdravstvenih radnika.

Istaknuto je da su klinički centri i veće bolnice formirali svoje medicinske timove prvenstveno iz reda liječnika specijalista ortpeda, anesteziologa, urgentne medicine i sl., a koji su se stavili na raspolaganje da odmah krenu u Tursku s ciljem spašavanja ljudi i pružanja hitne medicinske pomoći bolnicama. Spiskovi timova su dostavljeni resornom federalnom ministarstvu. Klinički centri i veće bolnice u FBiH ponudili su i svoje smještajene kapacitete, za prijem povrijeđenih građana Republike Turske. Ove ponude zdravstvenih ustanova su predočene Ambasadi i Ministarstvu zdravstva Republike Turske, te je Federalno ministarstvo zdravstva informirano da u ovom trenutku nije potrebno osoblje za rad u bolnicama.

S obzirom na iskazane potrebe turske strane za timovima EMT2 i EMT3, koji podrazumijevaju kompletnu opremu za rad na terenu, resorno ministarstvo je naglasilo da je Zavod za hitnu medicinu Kantona Sarajevo formirao pet mobilnih timova koji bi se zajedno sa kardiomobilima i kompletnom opremom kopnenim putem uputili prema pogođenim područjima, a što je za sada najprihvatljivije za Republiku Tursku. Federalno ministarstvo zdravstva uputilo je apel i prema farmaceutskim kompanijama koje djeluju na području Federacije BiH radi doniranja potrebnih lijekova i sanitetskog materijala, te su ove aktivnosti u toku.

Također, ovo ministarstvo održalo je i sastanak sa Crvenim križom/krstom FBiH, radi poduzimanja zajedničkih akcija s ciljem pomoći stanovništvu razorenih područja, a među kojima je i organiziranje akcija dobrovoljnog darivanja krvi. S tim u vezi je iz turskog Crvenog polumjeseca Ministarstvo informirano da za sada ne postoje potrebe za tom vrstom akcije.

Federalno ministarstvo je u kontaktu i sa Federalnom upravom civilne zaštite, te se nastavljaju koordinirati dalje aktivnosti sa Ambasadom Republike Turske u BiH.

Continue Reading